7 ontwikkelingen die jouw bestelwagenpark direct raken

19 maart 2018
7 ontwikkelingen die jouw bestelwagenpark direct raken

De mobiliteitsmarkt is constant in beweging. Auto’s worden in rap tempo zuiniger en ook de politiek (en maatschappij) maakt werk van het beperken van ondermeer de CO2-uitstoot. Het is daarom van belang om deze ontwikkelingen goed te volgen, ze zijn direct van invloed op de toekomstbestendigheid en de kosten en baten van jouw grijskentekenwagenpark. Weten waar je allemaal op moet letten? Ik heb de 7 belangrijkste ontwikkelingen voor je op een rijtje gezet.

1. Van bezit naar gebruik, van koop naar lease

Waar in het verleden veel geld werd geleend of eigen kapitaal werd aangewend in het grijskenteken wagenpark, zie je dat tegenwoordig meer bedrijven kiezen voor andere opties, zoals operational lease. Een belangrijk argument daarvoor is de hogere voorspelbaarheid van de kosten. Daarmee kun je die kosten ook begroten en is er minder kans op vervelende verrassingen.

Waarom zou je een bestelwagen in eigendom willen hebben? Het is normaal gesproken, tenzij je een koeriersbedrijf hebt, geen expliciete bedrijfsactiviteit. Je hebt die wagens nodig om het échte werk van jouw bedrijf te kunnen doen: om er te komen en om materiaal, gereedschap en mensen te kunnen vervoeren. 

Het gaat dus feitelijk alleen om het gebruik van de auto’s, niet zo zeer om het bezit. Dan is het toch vreemd om nog zoveel geld in het bezit van bedrijfswagens te investeren? Geld wat je anders kunt investeren in verdere innovatie of opleiding in je eigen vakgebied. 

2. Total Cost of Ownership, alle kosten meetellen voor een reëel beeld

Een andere ontwikkeling is het toenemende belang van de Total Cost of Ownership (TCO) van je bedrijfswagenpark. Die totale kosten – aanschaf, afschrijving, gebruik, reparatie, onderhoud, banden etc. – kunnen indirect jouw mobiliteit onder druk zetten. Bezuinigingen op bijvoorbeeld onderhoudskosten (uit noodzaak of vanuit verkeerde doelstellingen) leiden tot meer risico op panne of andere ongemakken. Dan staat jouw auto met mensen en materiaal langs de kant van de weg. Dat kost aanzienlijk meer. 

Wie kiest voor gebruik in plaats van bezit – dus operational lease – loopt dat risico niet. De investering en het risico zijn voor de leasemaatschappij, onderhoud wordt op tijd en grondig uitgevoerd en dat houdt de auto in goede conditie. De leasemaatschappij heeft bovendien het voordeel van grotere volumes: grote aantallen drukken de prijs van aanschaf en onderhoud. Dat scheelt jou, als gebruiker van die auto’s, uiteindelijk ook in maandelijkse kosten aan de leasemaatschappij.
 

3. Bedrijfswagens met schonere technologie stoten minder CO2-uit 

Over de conditie van de bedrijfswagen gesproken: de moderne edities van bestelwagens zijn uitgerust met nieuwe technologie die onder meer bedrijfszekerder en aanzienlijk schoner is. Onderzoek (CE Delft) heeft uitgewezen dat maar liefst 40% van de fijnstofuitstoot afkomstig is van het type bestelauto’s waarover we het nu hebben, in gebruik bij middelgrote ondernemingen. Bovendien is een groot deel van dat wagenpark al van vóór 2011 en beschikt dus niet over een roetfilter (bron: Natuur & Milieu). Dat is niet meer nodig met de huidige stand der techniek.

Schonere technologie zorgt namelijk voor een veel lagere uitstoot. Een belangrijk argument. MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) is een belangrijk gespreksonderwerp vandaag de dag. Het telt echt mee wanneer je een aanbesteding doet voor een klus. Dat betekent andere keuzes dan pakweg tien tot vijftien jaar geleden. Niet alleen omdat die nieuwe technologie beter is voor het milieu, maar zeker ook omdat diezelfde technologie veel zuiniger rijdt en dus lagere brandstofkosten meebrengt.

Bovendien zijn er tegenwoordig in een aantal gevallen goede alternatieven voor de traditionele dieselmotor: van elektrisch tot hybride, in elk segment zijn tegenwoordig alternatieven voor die ‘oude trouwe diesel’. 

4. Uitbesteden: Vermijd onnodige risico’s van een bedrijfswagenpark

Als ondernemer neem je regelmatig risico’s als dat goed is voor de onderneming. Je wilt echter geen onnodige risico’s lopen die grote gevolgen hebben voor je bedrijfsactiviteiten. Geld steken in de aanschaf van een (flink) aantal bedrijfswagens is zo’n risico. Liquiditeit van je onderneming staat bovenaan je prioriteitenlijstje, dus doe je geen gekke dingen met je bedrijfskapitaal.

Uitbesteding is één van de trends die direct het gevolg zijn van afgewogen risicomanagement. Veel ondernemingen maken een afweging en besteden activiteiten die niet direct zijn gerelateerd aan de core business van het bedrijf uit aan gespecialiseerde marktpartijen. Dat geldt ook in de afweging voor de aanschaf, het beheer en het onderhoud van een eigen grijskenteken wagenpark versus afnemen daarvan in dienstverlening door derden (leasen): het vermijdt financiële risico’s en je beschikt toch altijd over een passend en operationeel bestelwagenpark.

5. Telematica: maak gebruik van Big Data aan boord van je bedrijfswagens

Elke auto zit tegenwoordig boordevol telematica. Informatie- en communicatietechnologie en Informatica, gecombineerd met geavanceerde autotechniek geeft je een diepgaand inzicht in wat er ‘onder de motorkap gebeurt. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Je weet door goed gebruik van de data uit die moderne technologie precies hoe met de bestelwagen wordt omgesprongen en hoe de kosten en het onderhoud zich verhouden tot andere wagens. Je weet ook precies hoe de berijders zich gedragen met betrekking tot de bedrijfswagen.

Daarop kun je medewerkers aansturen. Niet om ze op de vingers te tikken, maar wel om ze er meer bewust te maken dat ander rijgedrag ook voordelen met zich meebrengt: minder bekeuringen, minder brandstofverbruik, minder onderhoudskosten en daardoor ook weer voordeel bij de leasemaatschappij. Wie op de goede manier omgaat met al die gegevens (Big Data), kan daar snel de vruchten van plukken. 

6. Mobiliteit: op elk moment een bedrijfswagen beschikbaar

Elke onderneming wil – letterlijk – kunnen blijven meebewegen met de marktontwikkelingen: flexibel en innovatief. Nieuwe bedrijfsactiviteiten vragen om flexibele ondersteuning, ook qua mobiliteit. Een optimale samenstelling van je grijskenteken wagenpark vraagt inzichten in trends en ontwikkelingen, zowel in je eigen markt als in die van de mobiliteit. Die van de eigen markt ken je zelf het beste, maar hoe zit het met jouw kennis van de dynamiek in mobiliteit? En in hoeverre ben jij in staat met jouw onderneming in te spelen op die veranderingen in mobiliteit? Dat vereist specifieke kennis en die is meestal niet in huis aanwezig.

Mobiliteitsspecialisten zoals leasemaatschappijen kennen die ontwikkelingen wel en zitten er bovenop. Zij weten als geen ander hoe daar flexibel mee om te gaan. Die verzekerde mobiliteit geeft in een aantal gevallen ook weer de doorslag bij het verkrijgen van werk. Directeuren of Facilitair Managers die hun zaakjes voor elkaar hebben, hebben een streepje voor bij klanten die aandringen op betrouwbaarheid van hun partners.

7. Afstemming van de bestelwagens naar behoefte 

Niet iedere onderneming is hetzelfde en niet iedere business heeft behoefte aan dezelfde invulling van zijn bedrijfswagenpark. Het afstemmen van de specifieke behoefte qua functionaliteit van de bedrijfswagens is een serieuze overweging. Te veel laadvermogen, te weinig, te groot, te klein, te hoog, te laag, te kort, te lang, passagiersplaatsen, laadvermogen. Er zijn nogal wat uiteenlopende specificaties waaraan een bestelwagen zou moeten voldoen, afhankelijk van de functie die de wagen vervult in jouw onderneming. 

Voor het maken van de juiste keuze, is het verstandig om ook de gebruikers erbij te betrekken. Zij weten als geen ander waaraan behoefte is. Als jij ze duidelijk kunt maken dat het niet handig is om bepaalde specificaties af te stemmen op pieken of bijzonder gebruik, zijn zij best in staat om aan te geven waar de wagen in de meeste gevallen in ieder geval aan moet voldoen. Dat vermijdt kosten, onnodige voorzieningen en ontevreden gebruikers.
 


Je bent nu bijgepraat over de laatste trends en ontwikkelingen die direct invloed hebben op de toekomstbestendigheid van jouw grijskenteken wagenpark en de daarmee samenhangende kosten en baten.

Heb je na het lezen van deze blog nog vragen over het leasen van bedrijfswagens dan kun je me altijd mailen of bellen op telefoonnummer 055-579 8223.

gratis e-book ‘Vergroot je commerciële kansen met een toekomstbestendig bedrijfswagenpark

 

Deel dit bericht:

Auteur:

"Het geheim van succes is gewone dingen ongewoon goed doen"

Jeroen Bosch
Accountmanager
Reacties