Nieuwe IFRS-standaard voor verwerking van leaseovereenkomsten gepubliceerd

12 oktober 2017
Nieuwe IFRS-standaard voor verwerking van leaseovereenkomsten gepubliceerd

Na jaren van discussie hebben de IASB (International Accounting Standards Board) en de Amerikaanse FASB (Financial Accounting Standards Board) overeenstemming bereikt over een nieuwe standaard voor de verwerking van leaseovereenkomsten in de jaarrekening – de zojuist gepubliceerde standaard IFRS 16 (International Financial Reporting Standard) – en een nieuwe Amerikaanse ASC (Accounting Standards Codification). De nieuwe standaard moet toegepast worden op IFRS-jaarrekeningen vanaf 1-1-2019. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de huidige standaard is dat lessees die de jaarrekening publiceren onder IFRS, of US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) vanaf 2019 operationele leases ook moeten verwerken op de balans. Deze nieuwe standaard geldt niet alleen voor alle nieuwe overeenkomsten vanaf die datum, maar ook op dan reeds bestaande lease overeenkomsten die aflopen na 1-1-2019.

Operational lease behoort op dit moment niet tot het actief van een onderneming. Hierdoor wordt het actief niet op de balans opgenomen. Termijnen voor operational lease worden rechtstreeks in één bedrag in de overige bedrijfskosten meegenomen bij een onderneming.

In het voorstel dat nu voorligt wordt dit anders. Bedrijven die IFRS toepassen (internationale methode voor financiële verslaggeving) worden vanaf 2019 verplicht dat de contante waarde van de termijnen wordt opgenomen in de balans, zowel aan debetzijde (als actief) als aan de creditzijde (schuld). Dit betekent verlenging van het balanstotaal, waardoor de onderneming in verhouding een slechter eigen vermogen krijgt ten opzichte van het gestegen balanstotaal. Immers: het eigen vermogen wijzigt niet, het balanstotaal neemt toe. Verder is het zo, dat in de winst- en verliesrekening nu kosten worden meegenomen als overige bedrijfskosten en na de wijziging zullen deze kosten bestaan uit afschrijving en rente. Hierdoor wijzigt meestal het resultaat niet, maar de EBITDA wel. Dit is vaak een belangrijk sturingsinstrument bij financiering. De EBITDA wordt beter, terwijl er feitelijk alleen sprake is van een andere kwalificatie van kosten. 

Voor ondernemingen die veel gebruik maken van operational lease zal dit derhalve een verslechtering zijn van solvabiliteit en een verbetering van de EBITDA, maar niet van het resultaat waardoor het lijkt alsof deze ondernemingen minder presteren.

Vooralsnog is de wijziging alleen van belang voor IFRS. De verwachting is dat de Raad voor de Jaarverslaggeving deze verwerkingswijze ook zal voorschrijven voor jaarrekeningen naar Nederlands recht. Of dit een dwingend voorschrift wordt, of een keuze is nog afwachten.

Met de aankondiging van de nieuwe standaard breekt een nieuw tijdperk aan voor leasing. Hoewel de wijzigingen deels vragen om andere kennis en processen, blijft leasing een aantrekkelijke oplossing voor het optimaal benutten van bedrijfskansen. Uw accountant kan u aangeven welke consequenties dit voor uw organisatie heeft.

Deel dit bericht:

Auteur: WagenPlan

Reacties