Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit: CO2-registratieplicht

12 september 2023
Blog: Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit: CO2-registratieplicht

Vanaf 1 januari 2024 is het zover: de normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit treedt dan in werking, met de daarin opgenomen CO₂-registratieplicht. Vanaf dan zijn bedrijven (met meer dan 100 medewerkers) verplicht data over het zakelijke en woon-werkverkeer van hun medewerkers te registreren en te delen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). In deze blogpost ontdek je hoe je als bedrijf slim kunt voldoen aan deze nieuwe eisen en hoe je jouw CO₂-uitstoot vermindert.

Wat is de normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit?

De normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit is een maatregel die bedrijven verplicht om gegevens over het woon-werkverkeer en zakelijke verplaatsingen van hun medewerkers te registreren. Het gaat hier om het bijhouden van de gemaakte kilometers per vervoermiddel. Aan de hand hiervan berekent de rijksoverheid (met een daarvoor ontwikkelde tool) de CO₂-uitstoot van de zakelijke mobiliteit. Ongeveer 8.000 Nederlandse bedrijven, met ongeveer zestig procent van de beroepsbevolking, vallen onder deze regeling.

Waarom komt de CO₂-registratieplicht?

Het hoofddoel van de CO₂-registratieplicht is inzicht krijgen in de CO₂-uitstoot door bedrijven. De overheid wil zo controleren of organisaties voldoende stappen zetten om de gewenste 1,5 megaton CO₂-reductie in 2030 te bereiken. De CO₂-registratieplicht vormt dus een prikkel om zelf de CO₂-uitstoot van zakelijke mobiliteit terug te dringen. Als dit onvoldoende gebeurt, stelt het kabinet in de toekomst waarschijnlijk extra duurzaamheidseisen aan bedrijven.

Wat betekent dit voor mijn bedrijf?

Op bedrijven met meer dan honderd werknemers heeft de nieuwe regeling een flinke invloed. Zij vallen onder de normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit vanaf 1 januari van het rapportagejaar. Maar opgelet: dat geldt niet voor iedere werknemer.

Werknemers moeten minimaal twintig uur per maand werken om onder deze regeling te vallen, of een seizoenskracht zijn met de garantie op minimaal twintig uur per maand.

Wie buiten deze regeling valt: gedetacheerden, uitzendkrachten, werknemers met een nul-urencontract of deeltijdcontract van minder dan twintig uur per maand, en vrijwilligers.

De regeling heeft betrekking op alle zakelijke en woonwerk verplaatsingen waar een vergoeding of een mobiliteitsproduct tegenover staat vanuit de werkgever.

Zo voldoe je aan de normerende regeling

Om te voldoen aan de normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit en de CO₂-registratieplicht, is het belangrijk om je CO₂-uitstoot zorgvuldig te registreren. Maar hoe pak je dat slim aan?

  1. Bereken en administreer je CO₂-uitstoot: begin met het berekenen van je CO₂-uitstoot voor zowel het zakelijke als woon-werkverkeer. Gebruik hiervoor handige tools en CO₂-calculators.
  2. Registreer je CO₂: zorg voor een gestructureerde en efficiënte registratie van alle gegevens. Maak gebruik van digitale systemen om dit proces te vereenvoudigen.
  3. Verminder je CO₂: identificeer de grootste bronnen van CO₂-uitstoot in jouw mobiliteitsbeleid en zoek naar mogelijkheden om deze te verminderen. Denk aan het stimuleren van carpoolen, fietsen of het gebruik van elektrische voertuigen.

Voorbeelden uit de praktijk

Stel je voor dat jouw bedrijf, een middelgrote onderneming met 300 medewerkers, dagelijks gebruikmaakt van een groot wagenpark om klanten te bezoeken. Door de normerende regeling en de CO₂-registratieplicht ben je nu verplicht om alle ritten en CO₂-uitstoot nauwkeurig te documenteren en als CO₂-rapportage aan de overheid aan te bieden.

Je besluit een mobiliteitsplan op te stellen dat gericht is op het verminderen van de CO₂-uitstoot. Je stimuleert medewerkers om vaker te carpoolen en gebruik te maken van elektrische voertuigen. Bovendien organiseer je workshops om bewustwording te creëren rond duurzame mobiliteit.

Door deze maatregelen slaag je erin om de CO₂-uitstoot van het wagenpark met 30% te verminderen in het eerste jaar. Dit helpt niet alleen te voldoen aan de regelgeving, maar toont ook jouw betrokkenheid bij een duurzame toekomst.

Meer over de normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit

Wil je meer weten over hoe je de CO₂-registratie voor jou als werkgever slim kunt aanpakken en jouw CO₂-uitstoot kunt verminderen? Download dan ons whitepaper met handige tips en praktijkvoorbeelden.

Deel dit bericht:

Auteur: WagenPlan

Reacties