Zo kom je hoger op de CO2-prestatieladder

30 januari 2017
Zo kom je hoger op de CO2-prestatieladder

Grote bedrijven en internationale klanten hebben duurzaamheid vaak hoog in het vaandel staan. Dat maakt duurzaam ondernemen niet alleen aantrekkelijk voor het milieu maar zorgt het ook voor commerciële kansen. De CO2-prestatieladder speelt hier een prominente rol in.

Voor de overheid en steeds meer commerciële bedrijven zoals PostNL en IKEA is het vanzelfsprekend dat hun zakelijke relaties duurzaam te werk gaan. De CO2-uitstoot van je wagenpark speelt een grote rol als het gaat om duurzame mobiliteit. Steeds vaker is bij aanbestedingen de positie van jouw bedrijf op de CO2-prestatieladder van doorslaggevend belang. Hoe gaat dit precies in z’n werk?

De Co2 prestatieladder

Dit is een instrument die bedrijven helpt om hun uitstoot te reduceren of in kaart te brengen. Binnen de bedrijfsvoering valt op het gebied van duurzame energie nog ontzettend veel winst te boeken. Wanneer je een beeld krijgt van de CO2-uitstoot van je onderneming creëer je bewustzijn en kun je geleidelijk aan gaan reduceren. Dit reduceren kunnen bedrijven bereiken door nieuwe vormen van samenwerking en innovatie te ontwikkelen. De CO2-prestatieladder kan daar goed bij van pas komen en is een stimulans om over te gaan tot actie. De prestatieladder omvat twee belangrijke uitgangspunten:

  • Het streven is dat bedrijven de ladder als een investering gaan ervaren die zich direct terugbetaald in bijvoorbeeld lagere energiekosten. 
  • De prestatieladder is gericht op eigen initiatief en bedoeld om de ondernemer minimaal te belasten met voorschriften en regels. Er ligt hier dus een opening voor creativiteit en vernieuwing in de bedrijfsvoering.

Wat zijn de voordelen?

Het voordeel van een certificering van de CO2-prestatieladder is dat je in aanmerking komt voor aanbestedingen waarbij eisen op het gebied van emissiereductie van toepassing zijn. Een hoge score wordt beloond met een voordeel in het aanbestedingsproces. De trede die het bedrijf inneemt op de prestatieladder drukt zich uit in een gunningvoordeel. Des te hoger het niveau op de ladder, des te meer voordeel bij de gunningafweging. Het gunningvoordeel wordt bepaald door de aanbestedende partij. Je kunt het zien als een fictieve korting op de inschrijfprijs van een aanbesteding. Deze kan variëren van 1 tot 10%. Om het nog maar een keer te benadrukken helpt het instrument uiteraard om de kosten te drukken op de energierekening van je bedrijf. Kortom: je bespaart geld.

Het stappenplan naar een CO2 neutraal wagenpark

Het wagenpark is een belangrijke factor wat betreft CO2-uitstoot bij zakelijk dienstverlenende bedrijven. Het is makkelijker dan je denkt om een CO2 neutraal wagenpark te realiseren. Op die manier zet je een stap dichterbij naar het verkrijgen van een certificatie op de CO2-prestatieladder.

Wagenplan heeft een stappenplan ontwikkeld om je te helpen tot het bereiken van een CO2 neutraal wagenpark:

  1. Voorkomen: Is vervoer echt nodig of zijn er alternatieven zoals thuiswerken, videoconferences of het gebruik van het OV?
  2. Reduceren: Is een auto toch gewenst kun je gebruik maken van een zakelijke deelauto of de inzet van auto’s met een lage CO2-uitstoot zoals elektrische auto’s.
  3. Compenseren: Het helemaal voorkomen van uitstoot is onmogelijk. Daarom compenseert Wagenplan voor al hun klanten de resterende CO2-uitstoot door te investeren in duurzame energie zoals windmolenparken.

Op deze manier realiseer je een CO2 neutraal wagenpark en draag je bij aan een schoner milieu. En met het reduceren en voorkomen van de CO2 uitstoot van je wagenpark komt een treetje hoger op de CO2 prestatieladder dichter bij. Let op: de CO2 compensatie valt buiten het meetbereik van de CO2 prestatieladder en levert dus geen bijdrage aan het behalen van een (hoger) niveau op de CO2 prestatieladder. 

Meer weten over de CO2-prestatieladder? Alle informatie over aanbesteden met de CO2-prestatieladder zijn te vinden op de website van de SKAO. 

Deel dit bericht:

Auteur: WagenPlan

Reacties