Wat u moet weten over WLTP

WLTP

Sinds 1 september 2017 worden auto’s onderworpen aan een nieuw testprotocol voor het meten van emissiewaarden en brandstofverbruik: de Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP). Deze wereldwijd geharmoniseerde testprocedure voor lichte voertuigen gaat de NEDC test vervangen. De nieuwe test moet de uitstoot van CO2, het brandstofverbruik en andere verontreinigende stoffen van voertuigen beter in beeld brengen.

Voor wie en wanneer

Voor jouw huidige wagenpark verandert er niets. De eerste fase van de WLTP, die sinds 1 september 2017 is ingezet, is alleen van toepassing op de goedkeuring van nieuwe modellen. Dit betekent dat fabrikanten een aanvraag moeten indienen als ze van plan zijn een nieuw voertuig op de markt te brengen of als een bepaald model technische wijzigingen moet ondergaan. Vanaf 1 september 2018 moeten alle nieuwe registraties voldoen aan de WLTP-regels.

Ook de verdere invoering van WLTP verloopt gefaseerd. Per 1 januari 2019 wordt er uitsluitend met de WLTP waarden gewerkt. Er is dus sprake van een overgangsperiode. In die periode blijft de huidige test, de NEDC, gelden en worden de WLTP waarden omgerekend naar een NEDC-equivalent.

De kosten

In Nederland zijn de emissiewaarden van auto’s gekoppeld aan de autobelasting (bpm). Daardoor kan de bpm van auto’s toenemen bij de invoering van de WLTP.

De overheid heeft vooralsnog aangegeven dat het overgaan op een nieuwe testprocedure niet kostenverhogend mag werken. Diverse brancheorganisaties, zoals BOVAG en de RAI vereniging zijn in overleg met het ministerie van Financiën over een soepele overgang naar WLTP in de bpm. Zodra hier meer over bekend is laten we het je weten.

Voor meer achtergrond en de laatste informatie over WLTP verwijzen we graag naar https://www.wltp-info.nl.

Als je vragen hebt over WLTP kun je contact opnemen met jouw accountmanager.

Veelgestelde vragen

Wat is NEDC?

De New European Driving Cycle (NEDC) is de officieuze benaming voor een gestandaardiseerde testrit die gebruikt wordt bij de typegoedkeuring van voertuigen. Hij is bedoeld om op een reproduceerbare manier de omstandigheden op de Europese wegen na te bootsen. Aan de hand van deze test worden het brandstofverbruik en de voertuigemissie van lichte auto's gemeten.

Wat is WLTP?

De NEDC stamt uit de jaren ’80 van de vorige eeuw. Door ontwikkelingen in autotechniek en rij omstandigheden is deze inmiddels sterk achterhaald. De Europese Unie ontwikkelde daarom een nieuwe test: de Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP). De Europese auto-industrie verwelkomt deze nieuwe test en heeft actief bijgedragen aan de ontwikkeling daarvan. Terwijl de NEDC de testwaardes vaststelt op basis van een theoretisch rijprofiel, is de WLTP-cyclus ontwikkeld met behulp van realistische rijgegevens, die werden verzameld in de hele wereld. Daardoor geeft de WLTP veel beter het werkelijke gebruik van auto’s weer.

Wat is het doel van de WLTP test?

De WLTP werd ontwikkeld met het doel om gebruikt te worden als mondiale testcyclus voor diverse regio’s in de wereld. Zodat ook CO2-uitstoot en uitstoot van vervuilende stoffen op wereldschaal vergelijkbaar zouden zijn. Hoewel de WLTP inderdaad een wereldwijde gemeenschappelijke ‘kern’ heeft, zullen de EU en andere regio’s de test op verschillende wijzen toepassen, afhankelijk van hun wetgeving voor en behoeften bij hun wegverkeer. Hoofddoel van de laboratoriumtest is om consumenten te helpen om een betrouwbare vergelijking tussen auto’s te maken op het punt van CO2-uitstoot en brandstofverbruik. Alle condities voor het voertuig, het testen en het gebruiken van testresultaten zijn gestandaardiseerd en gedefinieerd door Europese wetgeving. Dat is belangrijk, want dat stelt de regels die alle autofabrikanten en andere spelers moeten volgen.

Wat is de RDE?

De Real Driving Emissions (RDE)-test meet de uitstoot van vervuilende stoffen, zoals NOx, van een auto terwijl deze op de openbare weg rijdt. De RDE-test vervangt niet de laboratoriumtests (zoals de huidige NEDC en de komende WLTP), maar is een aanvulling daarop. Alle voertuigen worden met de RDE-rijtesten blootgesteld aan diverse werkelijke omstandigheden zoals temperatuurverschillen, snelheidsverschillen en hoogteverschillen. RDE waarborgt dat auto’s lage emissies hebben in praktijkgebruik op de weg. Europa is de eerste regio ter wereld die een dergelijke praktijktest invoert, wat een grote sprong voorwaarts in het meten van voertuigemissies markeert. Zowel de WLTP als de nieuwe RDE hebben als doel om de werkelijke emissie uitstoot van voertuigen te bepalen, teneinde een verlaging van de emissiewaarden te stimuleren.

Wat moet ik doen met mijn leasebeleid?

Op dit moment nog afwachten, er is sprake van een overgangssituatie. Nieuwe modellen worden nu bij de typegoedkeuring voorzien van een oude C02 uitstoot op basis van de NEDC-meetmethode en op basis van de WLTP-methode. Vanaf september 2018 zullen alle leverbare auto’s een CO2 uitstoot hebben op basis van de WLTP-methode.

WagenPlan streeft ernaar voor de zomer van 2018 meer duidelijkheid omtrent de WLTP-wetgeving te verstrekken.

De overgangssituatie

Vanaf september 2017:

  • Auto’s met een NEDC-typegoedkeuring van voor september 2017 mogen nog worden verkocht.
  • WLTP-type goedkeuring wordt ingevoerd voor nieuwe typen auto’s.
  • Sommige auto’s hebben ‘oude’ NEDC-waardes, terwijl andere al zijn goedgekeurd onder de nieuwe WLTP-condities.
  • De industrie zou graag al de WLTP-gebaseerde waardes gebruiken voor informatie aan consumenten (bijvoorbeeld voor folders en websites).
  • Tijdens de overgangsperiode (tot einde 2018), zouden enkel de NEDC-waardes moeten worden gebruikt voor energielabels in de showroom, zodat consumenten verschillende auto’s goed kunnen vergelijken.
  • In Nederland blijven de autobelastingen tot 1-1-2019 gebaseerd op NEDC-waardes.

Vanaf september 2018:

  • Alle nieuwe auto’s moeten hun typegoedkeuring halen via de WLTP-test in plaats van de NEDC. Vanaf januari 2019:
  • Bij alle auto’s in de showroom zullen alleen nog WLTP-CO2- en brandstofverbruikswaardes worden vermeld.
  • De Nederlandse overheid gebruikt de WLTP-waardes als grondslag voor de BPM-berekening. Daarbij wordt rekening gehouden met een budgetneutrale omzetting.
  • Er komt een uitzondering voor ‘restantvoorraadauto’s‘. Dit is een beperkte hoeveelheid voorraadauto’s, die hun typegoedkeuring nog kregen onder de NEDC. Deze kunnen nog één jaar verkocht worden.
Wat is het effect van de WLTP/ RDE testen op CO2 uitstoot?

De uitstoot van een auto verandert natuurlijk niet. Wel geeft de WLTP CO2 uitstoot een veel realistischer getal weer van de werkelijkheid. De CO2 norm uitstoot zal verhogen. Exacte cijfers zijn hierover nog niet bekend. Welk effect heeft deze wijziging op mijn CO2 prestatieladder of soortgelijke methode? Dit is afhankelijk van het uitgangspunt dat door de klant is gehanteerd. Sommige relaties gebruiken de “type goedkeuring Co2 norm” voor verslaglegging. Deze zal dus door de klant zelf in overleg met de instanties waar aan hij rapporteert besproken moeten worden. Als de klant in zijn verslaglegging uitgaat van de werkelijke CO2 uitstoot verandert er natuurlijk niets.

Wat gaat er veranderen voor de bpm?

De bpm is afhankelijk van de CO2 uitstoot, deze gaat met de WLTP-waarde omhoog vergeleken met de NEDC-waarde. Dat effect is nu al zichtbaar doordat WLTP-waarden worden teruggerekend naar NEDC-waarden. Per 1 januari zijn de bpm-tabellen aangepast, waardoor ook verhogend effect kan optreden. Er wordt gelobbyd door diverse belangenbehartigers om ervoor te zorgen dat de regering deze CO2 uitstoot verhoging niet gebruikt om de bpm te verhogen. Hier is echter nog geen duidelijkheid over. De overheid heeft vooralsnog aangegeven dat het overgaan op een nieuwe testprocedure niet kostenverhogend mag werken.