Cleaner Car Contracts

Samen met de Stichting Natuur en Milieu streeft WagenPlan naar een schone en zuinige leasevloot in Nederland. Wij zien het als een belangrijk taak om onze klanten te motiveren en te ondersteunen met oplossingen en diensten voor duurzame mobiliteit, de aanschaf van een zuinig en schoon wagenpark en het zo zuinig mogelijke rijden op de weg. Wijnand akkerman, directeur van WagenPlan stelt: "Het Cleaner Car Contract past in onze visie van doordacht, duurzaam en voordelig rijden. Wij noemen dat ons “idealeasme”.  Samen met onze klanten willen wij die ambitie verder vorm geven."

WagenPlan sluit zich aan bij Cleaner Car Contracts, een coalitie van Fleetowners en leasemaatschappijen en streeft naar een werkelijk verbruik per auto van het wagenpark van maximaal 95gr CO2/KM in 2020.