Wet & fiscus

Als u gebruik maakt van een leaseauto heeft u niet alleen te maken met regels vanuit het bedrijf of zaken die gerelateerd zijn aan de auto. Ook de overheid en de Belastingdienst stellen bepaalde eisen aan het gebruik van leaseauto’s.

Wat staat u te wachten in 2016 en 2017 op het gebied van mobiliteit?

Hier vindt u de belangrijkste wijzigingen voor het komende jaar.

Per 1 januari 2016:

  • Vervallen van de 7%, 14% en 20% bijtellingscategorie;
  • Plug-in hybrides (1-50 gram CO2) vallen in het halftarief voor MRB en krijgen 15% fiscale bijtelling;
  • Auto’s met 51 t/m 106 gr/km CO2 vallen in de nieuwe categorie van 21% bijtelling;
  • Overige auto’s vallen in de 25%-categorie;
  • Verhoging van de drie hoogste CO2-schijven in BPM.

Per 1 januari 2017:

  • Veranderingen autobelastingen, bijtelling naar 22%
  • De overheid heeft ervoor gekozen om de autobelastingen te versimpelen. De bijtelling wordt minder CO2-afhankelijk en zal stapsgewijs toewerken naar één bijtellingspercentage van 22% voor auto’s met uitstoot en één van 4% voor auto’s zonder uitstoot.
  • De bijtelling voor alle leaseauto's gaat geleidelijk naar 22%. Alleen volledig elektrische auto's krijgen een extra stimulans door een bijtelling van 4%.