Belastingplan

Laatst geupdate op 7 September 2016, Auteur mr. Alex Jansen

Autobelastingen tot 2020

Het stelsel van de Autobelastingen gaat vanaf 2017 verder op de schop blijkt uit de Autobrief 2. Het systeem wordt eenvoudiger en moet naast milieuwinst ook voor stabielere belastinginkomsten zorg dragen.
 

Autobelastingen in 2016

Vanaf 2016 zal voor de meeste nieuwe leaseauto’s het 25% bijtellingspercentage gaan gelden. Het 25% bijtellingspercentage begint namelijk al bij 107 gram CO2 uitstoot per km of meer. Vol elektrische auto’s (dus zonder hulpmotor) blijven 4% bijtelling behouden. Plugin hybrides met een uitstoot van 1 tot en met 50 gram CO2 per kilometer gaan van het 7% naar het 15% tarief. Voor auto’s met een uitstoot van 51 tot en met 106 gram CO2 uitstoot gaat het 21% bijtellingstarief gelden. Naast de bijtelling wijzigt ook het tarief voor de motorrijtuigenbelasting. Voor elektrische auto’s en plugin hybrides met een maximale CO2 uitstoot van 50 gram CO2 per kilometer geldt tot en met 31 December 2015 een vrijstelling voor de motorrijtuigenbelasting. Voor het jaar 2016 wordt deze vrijstelling omgezet naar een half tarief. 

60 maanden dezelfde bijtelling

Wanneer u een auto least in bijvoorbeeld 2015 en de bijtelling is dan 14% dan houdt u deze bijtelling voor een periode van 60 maanden. Het maakt daarvoor niet uit dat dezelfde auto een jaar later in een hoger percentage zou vallen. U bent 60 maanden gegarandeerd van de bijtelling zoals deze geldt bij de eerste registratie. 

2017 tot 2020

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de lang verwachte Autobrief 2 in Juni 2015 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het doel van deze nieuwe Autobrief is om te komen tot een eenvoudiger stelsel van de Autobelastingen, een stabielere inkomstenstroom voor de overheid en meer milieuwinst. 

Vol elektrische auto’s

De bijtelling voor vol elektrische auto’s blijft op 4%. Vanaf 2019 wordt dit voor de duurdere elektrische auto’s verhoogd. Tot een waarde van € 50.000 geldt dan 4% bijtelling. Heeft de vol elektrische auto een hogere aanschafprijs dan geldt voor het meerdere een bijtelling van 22%. Een Tesla van € 100.000 gaat dan voor €50.000 in de 4% bijtelling en voor de overige €50.000 in de 22% bijtelling. Dit levert een bijtelling op van in totaal €13.000 ofwel 13%.

Plugin hybrides

Nieuwe registraties van plugin hybrides met een maximale CO2 uitstoot van 50 gram per kilometer gaan in 2017 naar 17% bijtelling. In 2018 is dit 19% en in 2019 22%. De korting in de bijtelling op dit type auto’s wordt dus gelijk getrokken met de andere auto’s met een verbrandingsmotor.  

Uiteindelijk hebben wij in Nederland dan twee tarieven. 4% voor vol elektrische auto’s met een maximale catalogusprijs van € 50.000 en 22% voor alle overige auto’s.   

Motorrijtuigenbelasting

In 2017 gaat de motorrijtuigenbelasting voor alle auto’s omlaag met 2%. Voor plugin hybrides met een CO2 uitstoot van maximaal 50 gram per kilometer blijft het half tarief dat in 2016 geldt ook gelden voor het jaar 2017 en 2018. Wel moet over meer kilo’s auto worden afgerekend omdat de forfaitaire aftrek van 125 kilo (elektromotor en accu’s) komt te vervallen in 2017 en 2018. In 2019 en 2020 vervalt het halftarief maar mag wel weer voor de elektromotor en accu’s 300 kilo van het gewicht worden afgetrokken. Dit komt overeen met het daadwerkelijke gewicht van de electromotor en de accu’s die in de auto aanwezig zijn. Oude diesels zonder fabrieksroetfilter gaan vanaf 2019 meer motorrijtuigenbelasting betalen.