BPM

Het BPM-tarief op personenauto’s was de afgelopen jaren samengesteld uit twee gedeelten. Het eerste gedeelte betrof een percentage van de Nederlandse catalogusprijs, het tweede gedeelte een heffing op basis van de CO2-uitstoot. In de afgelopen jaren is het procentuele deel steeds verlaagd, en het CO2-afhankelijke deel verhoogd.

Vanaf 2013 is deze omzetting voltooid en wordt uitsluitend nog een CO2-afhankelijk tarief geheven. Voor personenauto’s met dieselmotor geldt daarnaast een dieseltoeslag, die eveneens CO2-afhankelijk is:
boven een CO2-uitstoot van 70 gram/km geldt in 2015 een dieseltoeslag van €86,00 per gram/km.

Afgezien van de dieseltoeslag, zijn voor wat betreft de BPM-tarieven de verschillen tussen benzine- en dieselauto’s per 2015 verdwenen.

Wijzigingen BPM vanaf 2015

  • Het onderscheid tussen benzineauto’s en dieselauto’s voor de BPM vervalt;
  • De dieseltoeslag blijft bestaan en wordt verhoogd;
  • Bedrag per gram CO2 in de vier CO2-schijven wordt iets verlaagd;
  • De vrijstelling van de BPM geldt alleen nog voor auto’s die 0 gram CO2 per kilometer uitstoten. Deze vrijstelling geldt tot en met 2017;
  • Als de hoogte van de CO2-uitstoot niet kan worden aangetoond, wordt deze gesteld op 507 gram/km. Voor dieselpersonenauto is dat 356 gram/km.

 

Wijzigingen BPM vanaf 2016

  • De CO2-uitstootgrenzen voor benzineauto’s en dieselauto’s worden aangescherpt;
  • De hoogte van de BPM is afhankelijk van de CO2-uitstoot. Er zijn vijf tariefgroepen. De BPM gaat omhoog voor de drie hoogste tarieven.

 

BPM bestelauto's

Voor bestelauto’s geldt een heffing op basis van de catalogusprijs. Het tarief voor bestelauto’s bedraagt 37,7% van de netto catalogusprijs (excl. BPM en excl. BTW), vermeerderd met een dieseltoeslag van €273,- of verminderd met een korting van €1.283,- als de auto geen dieselmotor heeft. Ondernemers zullen doorgaans gebruik kunnen maken van een vrijstelling. Meer hierover vindt u op de website van de belastingdienst.