Motorrijtuigenbelasting voor auto of motorrijwiel

De Motorrijtuigenbelasting (MRB) of Houderschapsbelasting (HSB) wordt geheven in verband met het op naam hebben staan van een auto of motorrijwiel. Of de auto of het motorrijwiel wel of niet wordt gebruikt op de openbare weg is, anders dan vroeger, niet van belang. Niet het feit dat men met een auto of een motorrijwiel gebruik maakt van de openbare weg, maar het feit dat men een auto of het motorrijwiel bezit of - in een juridisch wat nauwkeuriger term – ‘houdt’ is het belastbare feit.

Voor de datum waarop een belastingtijdvak begint, is de datum van de eerste tenaamstelling van het kentekenbewijs bepalend. Dit hoeft dus niet noodzakelijkerwijs aan het begin van een maand te zijn.

Aangifte motorrijtuigenbelasting

Aangifte voor de MRB wordt gedaan door aanvraag van een kenteken voor een auto of het motorrijwiel of de aanvraag van een wijziging van de tenaamstelling als het een occasion betreft. Als er een verandering optreedt die op het tarief invloed kan hebben (bijvoorbeeld de inbouw van een Aard-/biogasinstallatie), dan moet een aanvraag worden gedaan voor aanpassing van het kentekenbewijs. Deze aanvraag wordt aangemerkt als het doen van een aanvullende aangifte.

Tarieven 2015

De MRB-tarieven zijn per 1 januari 2015 met 0,9% inflatiecorrectie verhoogd. Voor de hoogte van het MRB-tarief is beslissend de toestand van de auto of het motorrijwiel op de eerste dag van het tijdvak. Dat bedrag hangt af van:

  • de soort auto (bestel- of personenauto);
  • het gewicht (massa) van de auto;
  • de soort brandstof (benzine, diesel, LPG);
  • de provincie waar de houder woont (elke provincie kent haar eigen opcenten);
  • het tijdvak waarover de houder belasting betaalt.