Nieuw tarief Houderschapsbelasting en verzekering 2017

De tarieven voor de houderschapsbelasting, WA(M) verzekering en de Cascoverzekering wijzigen. Op deze pagina leest u de achtergrond over de wijzigingen.

Houderschapsbelasting

Wijziging houderschapsbelasting
HSB staat voor houderschapsbelasting, maar wordt ook wel motorrijtuigenbelasting of wegenbelasting genoemd. HSB is een onderdeel van het leasetarief van uw leaseauto’s.
De jaarlijkse wijziging is vastgelegd in het Belastingplan voor 2017 op grond van artikel 81a WET MRB ’94. 

De jaarlijkse wijziging van de HSB bestaat uit twee onderdelen:

  • het inflatiecorrectiecijfer 0,3%
  • de wijziging van provinciale opcenten: niet gewijzigd voor Noord Brabant

Daarnaast wordt het basisbedrag van artikel 23, eerste lid, wet MB ’94 met 2,7% verlaagd

Geldt deze HSB verhoging voor alle leaseauto’s?
In een aantal gevallen is de HSB niet gewijzigd en blijft het leasetarief gelijk. Dit kan zijn, omdat het voertuig is vrijgesteld van HSB-heffing (EV voertuigen).

Andere wijzigingen:
De forfaitaire aftrek van 125kg op het kenteken gewicht voor (PH)EV vervalt waardoor voor de bepaling van het gewicht het voertuig gewicht bepalend is.

Wat betekent dit voor u?
Het leasetarief van de bij u rijdende leaseauto’s wordt aangepast. De aanpassing wordt doorgevoerd vanaf de leasetermijn van februari 2017. Deze wordt in januari gefactureerd.

Verzekering

Veel in het nieuws geweest
De afgelopen tijd is de negatieve schadeontwikkeling bij autoverzekeraars veel in het nieuws geweest. Hieronder vindt u een aantal artikelen hierover.

 

Veelgestelde vragen

Wat is de reden van de stijging van de verzekeringstarieven?

Het bedrag dat verzekeraars de afgelopen jaren betalen aan schades zijn fors gestegen. De belangrijkste redenen:

  • De storm- en waterschades nemen toe door weersveranderingen.
  • De kosten van herstel zijn hoger, bijvoorbeeld de reparatie aan auto’s met nieuwe technologieën.
  • De Nederlandse Bank (DNB) is de toezichthouder van alle verzekeraars in Nederland en stelt hoge eisen aan een gezond resultaat binnen de verschillende branches van het verzekeringsbedrijf. Motorrijtuigen is een van die branches. Dat betekent dat verzekeraars hun resultaten op orde moeten brengen binnen die branche.
  • De letsel- en vermogensschades van de aansprakelijkheidsverzekeringen stijgen door de veranderende wet- en regelgeving.


Naast een stijging van de schadelast neemt helaas ook het aantal schades toe. Volgens cijfers van de Bond van Verzekeraars heeft 2015 een stijging van 8% ten opzichte van 2014 laten zien.

Wat betekent een stijgende letselschade voor de dekking?

In het verlengde van de stijgende schadelast, zowel materieel als op letsel, heeft de overheid vanaf 1 januari 2017 de verzekerde bedragen voor WA(M) verhoogd.

  • Materiële schade was € 1.120.000, wordt € 1.220.000
  • Letsel schade was € 5.600.000, wordt € 6.070.000
Welk schadebedrag is in de verzekering bij WagenPlan gedekt?

In het kader van de WA(M) verzekering betalen wij per gebeurtenis maximaal onderstaande verzekerde bedragen:

  • € 2.500.000 bij schade aan zaken van een ander.
  • € 6.500.000 bij schade aan andere personen.
Is de verhoging van de verzekeringstarieven een initiatief van WagenPlan?

De verzekeraar waar WagenPlan haar verzekeringen heeft ondergebracht verhoogt de tarieven die zij WagenPlan in rekening brengt. WagenPlan ziet zich genoodzaakt een deel van deze verhoging in de tarieven door te voeren.
Daarnaast zien wij zelf ook een stijging van de schadelast per schadegeval en een stijging van het aantal schadegevallen. Wij hebben ervoor gekozen om de stijging van de cascopremie te laten afhangen van de schadelast pér wagenpark. Hiermee verhogen wij dus niet generiek maar is de verhoging specifiek berekend per relatie.

Wat betekent dit voor de komende jaren?

Dat is moeilijk te voorspellen. WagenPlan zal er alles aan doen om haar klanten te adviseren in het terugbrengen van het aantal ongevallen, waardoor de schade-uitkeringen minder snel zullen toenemen, sterker nog, wij hopen een daling te bereiken. Onder andere zetten we tools in als e-driver om dit te bereiken. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met uw contactpersoon binnen WagenPlan.

Bij wie kan ik terecht als ik meer vragen heb of meer wil weten?

U kunt altijd contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij WagenPlan, bereikbaar via (055) 579 8223.