Bijtelling en subsidie op je leaseauto

Elektrisch leasen bijtelling en subsidie

Het stimuleren van elektrisch rijden is 1 van de manieren waarop de overheid de CO2-uitstoot van het wegverkeer wil beperken. En de ervaring leert dat het stimuleren van gewenst gedrag het beste gaat via de portemonnee. Daarom zijn er  diverse gunstige financiële en fiscale regels in het leven geroepen waardoor de aanschaf of lease en het gebruik van een elektrische auto gunstig afsteekt tegen een auto met een benzine- of dieselmotor. Hieronder lees je hoe dit systeem van subsidies en andere voordelen in elkaar steekt.

Bijtelling bij elektrisch leasen

De gunstige bijtelling voor volledig elektrische auto’s (EV’s, Electric Vehicles) richt zich primair op voordeel voor de leaserijder maar pakt daarmee ook gunstig uit voor bedrijven die elektrisch leasen onder hun medewerkers willen stimuleren. Bijtelling speelt als je met de auto van de zaak meer dan 500 privékilometers per jaar rijdt. De bijtelling is onder andere gerelateerd aan de CO2-uitstoot van je auto. Lease je een 100% elektrische auto die 0 gram CO2 uitstoot, dan profiteer je in 2020 van het gunstigste bijtellingtarief van 8%. Bij diesel- en benzineauto’s is dit 22%.

Datum van eerste toelating

Voor het vaststellen van het bijtellingpercentage is de datum van eerste toelating op de weg (DET) bepalend. Als datum van de eerste toelating geldt de datum waarop de autovoor het eerst in gebruik is genomen. Dat kan in Nederland zijn, maar dit kan ook in het buitenland zijn. Bij nieuwe auto’s valt dit moment samen met de datum waarop voor het eerst een kenteken is afgegeven (dit hoeft niet altijd zo te zijn, bijvoorbeeld bij de import van gebruikte auto’s, maar dat is minder relevant voor elektrische auto’s).

Plafond voor gunstige bijtelling EV’s

Het bijtellingpercentage dat geldt op het moment van de DET staat voor de komende vijf jaar vast. Deze periode gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand van eerste toelating. Als de DET in 2020 valt, betaal je zoals gezegd de komende 5 jaar slechts 8% bijtelling.

Let op: bij auto’s van €45.000 en meer betaal je in 2020 22% bijtelling over het bedrag boven de €45.000.

Afbouw gunstige bijtelling EV’s

De komende jaren gaat de overheid deze gunstige bijtellingregeling geleidelijk afbouwen:

Afbouw gunstige bijtelling EV's

*Boven dit bedrag betaal je 22% bijtelling.

Rekenvoorbeeld netto kosten bijtelling EV

Je schaft in 2020 een elektrische auto aan van €65.000, die je ook privé gaat gebruiken (meer dan 500km p/j). Je betaalt dan:
8% bijtelling over €45.000 = € 2.800 + 22% bijtelling over €20.000 = €4.400 
Totaal: €7.200 bijtelling.

Val je in het 38,10% belastingtarief, dan zijn je netto jaarlasten voor privégebruik van de auto 38,10% van € 7.200 = € 2.743,20 per jaar (€ 228,60 per maand)

Subsidies aanschaf en gebruik elektrische auto’s

Het aantal verschillende modellen EV’s waaruit je kunt kiezen wordt steeds groter. Maar ze zijn nog wel duurder dan auto’s met een benzine- of dieselmotor. Toch is het aantrekkelijk om zakelijk een elektrische auto te rijden. Dat komt door subsidies van de Rijksoverheid en een aantal fiscale voordelen. Daarnaast maken ook maatregelen van de gemeente zakelijk elektrisch rijden aantrekkelijk. 

Welke regelingen maken elektrisch leasen interessant?

•    Milieu Investeringsaftrek (MIA)
•    Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)
•    Geen BPM of wegenbelasting
•    Subsidie op de laadpaal
•    Gemeentelijke subsidies

MIA en Vamil voor nieuwe elektrische auto’s

Koop je een volledig elektrische auto dan kun je gebruikmaken van twee subsidies van de rijksoverheid voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen: de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). De subsidies gelden alleen voor nieuwe elektrische auto’s.

MIA: kosten elektrische auto aftrekken van de winst

Als je een nieuwe elektrische auto koopt, dan kun je via de MIA tot 36% van de aankoopprijs aftrekken van de fiscale winst van je bedrijf. Het uiteindelijke voordeel hangt af van je winst en hoe die wordt belast. Net als bij de bijtelling is deze aftrek niet onbeperkt: de MIA geldt tot een maximaal aankoopbedrag van €40.000 per auto, met een minimum van €2.500.

Let op: Je moet de subsidie regelen binnen 3 maanden nadat de aankoop van de EV definitief is. Die termijn gaat dus lopen op het moment dat je je handtekening onder het koopcontract zet. Wacht dus niet tot je EV is geleverd, dat kan met de huidige lange levertijden buiten de 3 maandentermijn vallen.

Rekenvoorbeeld MIA

Je koopt een nieuwe elektrische auto voor €60.000. Daarvan komt €40.000 in aanmerking voor de MIA. Volgens die regeling mag je 27% van dit bedrag van je bedrijfswinst aftrekken: €10.800. Betaal je 25% winstbelasting, dan is je voordeel 25% x €10.800 = €2.700. Maak je meer winst en betaal je 52% belasting, dan heb je meer voordeel: 52% x €10.800 = €5.616.

Vamil: schrijf je elektrische auto af wanneer je wilt

Via de Vamil-regeling kun je 75% van de aanschafprijs van je nieuwe elektrische auto afschrijven wanneer jou dat het beste uitkomt. Het voordeel van sneller afschrijven is dat je minder fiscale winst maakt en je belastingaanslag dus lager uitvalt.

Combineren MIA en Vamil toegestaan

Mooi meegenomen is dat je de MIA en Vamil mag combineren. Afhankelijk van je winst en omzet van je bedrijf betekent dat een behoorlijk belastingvoordeel. Bovendien zijn de MIA en Vamil onverkort van toepassing als je meer dan 1 elektrische auto koopt.  Het maximum van €40.000 geldt per auto.

Tip: Hoeveel voordeel MIA en Vamil opleveren verschilt van geval per geval. Vraag je boekhouder wat voor jou het beste uitpakt.

MIA en Vamil ook voor je laadpaal

Ook als je al een tijdje elektrisch least kun je nog voordelig een laadpaal bij je huis of bedrijf installeren. Want ook die kosten komen in aanmerking voor de Vamil- en MIA-subsidie. Je kunt het aanschafbedrag tot een maximum van €2.500 verrekenen met de belasting volgens dezelfde regels als de elektrische auto.

Milieulijst: EV’s waarop MIA en Vamil van toepassing zijn

Weten met welke elektrische auto’s je aanspraak kunt maken op de MIA en Vamil? Check dan de Milieulijst van de Belastingsdienst met alle EV’s, elektrische motoren en bestelwagens die vallen onder de MIA en Vamil.  

Aanvraagprocedure MIA en Vamil

Doorloop de volgende stappen:
- Meld via rvo.nl dat je een elektrische auto hebt gekocht. 
- Bewaar de bevestiging van deze melding bij de boekhouding.
- Verreken de MIA of VAMIL in de jaaraangifte.

Nog een groot voordeel: EV’s betalen geen BPM en wegenbelasting

Naast subsidies via de MIA en Vamil, levert een elektrische auto je ook belastingvoordeel op. Zowel bij de aanschaf als bij het gebruik. Normaal gesproken betaal je bij de aanschaf van een nieuwe auto Belasting voor Personenauto’s en Motorrijtuigen (BPM). De hoogte van de BPM is onder andere gebaseerd op hoeveel CO2 de auto uitstoot. 

Stoot je auto helemaal geen CO2 uit, zoals bij elektrische auto’s het geval is, dan betaal je ook geen BPM. Daarnaast betaal je ook geen wegenbelasting. Dat is mooi meegenomen aangezien de wegenbelasting mede op het gewicht van de auto is gebaseerd: EV’s zijn vanwege de accu’s aan de zware kant. Ook hybride auto’s krijgen overigens 50% korting op de wegenbelasting als de uitstoot lager is dan 50 gram CO2 per kilometer. 

Gemeentelijke subsidies te kust en te keur

Naast de Rijksoverheid nemen ook de meeste gemeenten maatregelen om het rijden in elektrische auto’s te bevorderen. Zo kun je in veel gemeenten een gratis openbare laadpaal aanvragen, ook als er al palen in de buurt staan, krijg je in Den Haag onder andere subsidie als je je dieselauto of brommer of snorfiets op benzine laat slopen en krijgen eigenaren van elektrische auto’s in Amsterdam, naast allerlei andere stimuleringsmaatregelen, voorrang bij de aanvraag van een parkeervergunning. De regelingen verschillen per gemeente.

Wil je een volledig overzicht, check dan het overzicht van subsidies per gemeente.  

New call-to-action

Kunnen wij je helpen?
Chat online
Waarom WagenPlan?
  • Persoonlijke ondersteuning
  • Compensatie CO2 uitstoot
  • Geen verrassingen achteraf
  • Hoge klanttevredenheid
8.6
Gebaseerd op
1155 reviews
Bekijk rapportcijfers