Hoe pakken wij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen aan?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent voor ons dat wij rekening houden met de effecten van onze bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Met onze belofte ‘haal ook meer rendement uit uw mobiliteit’ geven wij daar invulling aan. Want wij geloven dat je meer rendement alleen kan behalen als je rekening houdt met medewerkers, het milieu, klanten en de maatschappij. Hoe wij dat precies aanpakken, lees je hieronder.

Meer rendement voor het milieu

Als leasemaatschappij zijn wij ons ervan bewust dat ons primaire product, de conventionele leaseauto, niet direct het meest milieuvriendelijke product is. Er zijn veel grondstoffen en energie nodig voor de productie en bij het gebruik komen veel schadelijke stoffen, waaronder CO2, vrij. Het speerpunt van ons milieubeleid is daarom gericht op de aanpak van deze CO2-uitstoot.

De kosteloze compensatie van de CO2-uitstoot van alle auto’s die via ons rijden en die niet te voorkomen valt, is de laatste stap binnen ons CO2-beleid. Dit doen wij sinds 2007 door verhandelbare CO2-credits via Climex aan te kopen. Via deze credits investeren wij op dit moment in de Infravest Guanyin Wind Farm in Taiwan, een windpark met 19 windturbines, elk met een capaciteit van 2.3 MW. Het project heeft een Gold Standard keurmerk voor klimaatcompensatie. Wij hebben voor dit project gekozen vanwege de snelgroeiende industrie in Zuidoost-Azië en de daarmee samenhangende vraag naar energie. Zonder dit soort initiatieven zou er waarschijnlijk voor een kolencentrale gekozen zijn om aan de stijgende energievraag te voldoen.

Onze klanten kunnen ieder jaar bij ons een certificaat aanvragen als bewijs dat de CO2-uitstoot van hun wagenpark volledig wordt gecompenseerd. Erg handig om bij aanbestedingen de milieuprestaties van je bedrijf mee te onderbouwen.

Overige inspanningen milieu 

Naast het CO2-beleid hebben we ook op ons kantoor in Almere een aantal milieumaatregelen genomen. Zo werken we zoveel mogelijk met een paperless office. We gebruiken echt servies in plaats van plastic bekers en het hele kantoor is voorzien van ledverlichting. En vanzelfsprekend zoeken we ook voor onze eigen mobiliteit de meest duurzame oplossing. We kiezen waar mogelijk voor een plug-in hybride auto of een volledig elektrisch model. Natuurlijk maken we ook gebruik van ons eigen MobiPlan en vragen we ons bij iedere afspraak af of we wel moeten reizen en zo ja, op welke manier.

Meer rendement voor onze klanten
Meer rendement voor onze medewerkers

Onze medewerkers vormen het fundament waarop WagenPlan is gebouwd. Net als iedere werkgever willen wij ze, naast goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, een prettig en gezond werkklimaat bieden. Iedereen moet zich bij ons op zijn gemak én welkom voelen. We willen dat onze medewerkers trots zijn op WagenPlan en graag voor ons werken. Daarom proberen we het werk zo goed mogelijk voor ze in te richten. Een aantal maatregelen op een rijtje:

Vrienden van het rode kruis