Is persoonlijk mobiliteitsbudget dé oplossing voor onze veranderende zakelijke mobiliteitsbehoefte?

De wereld om ons heen verandert. Onder invloed van de deeleconomie, technologische ontwikkelingen en het feit dat we met steeds meer zijn, verandert ook ons reisgedrag. Dat heeft gevolgen voor de mobiliteitsregelingen die bedrijven hun medewerkers aanbieden.

De centrale vraag hierbij is of jij als bedrijf het mobiliteitsaanbod voor je medewerkers bepaalt of dat ze zelf bepalen hoe ze voor hun werk reizen. Kies je voor de laatste optie, dan hebben we het over nieuwe mobiliteit.

Nieuwe mobiliteit en de nieuwe generatie

Duidelijk is dat de nieuwe generatie - de millennials - graag zelf bepaalt welke vervoersmiddelen ze inzetten om van A naar B te komen. Dat kan het OV, een taxi/Uber, e-bike, auto (lease, deel, privé) of scooter zijn. Of een combinatie hiervan.

Met een mobiliteitsbudget kun je je medewerkers deze keuzevrijheid bieden.

Betekent dit het einde van de leaseauto?

Nee, zeker niet. Er zijn genoeg situaties te bedenken waarin de auto de meest praktische keuze is. Is een mobiliteitsbudget voor alle organisaties dé oplossing? Nee, ook dat niet. Maar het is wel goed om te kijken of het bij je past omdat je je rendement op mobiliteit er mee kan vergroten.

Om daarbij te helpen belichten we hieronder een aantal aspecten van het mobiliteitsbudget. Als het goed is ben je na het lezen in staat om te bepalen of een mobiliteitsbudget een goede oplossing is voor jouw bedrijf.

Wat is een mobiliteitsbudget
Waarom een mobiliteitsbudget?

Zoals hiervoor al bleek, komt nieuwe mobiliteit er in het kort op neer dat niet de door de werkgever aangeboden vervoersoplossingen zoals de leaseauto, fiets of het OV centraal staan, maar de behoefte van de medewerkers. Zij willen zelf kunnen bepalen hoe ze voor hun werk reizen.

Waar komt deze behoefte vandaan?

1. Nieuwe technologieën ondersteunen flexibiliteit

Nieuwe technologieën zorgen ervoor dat we ons reisgedrag op iedere situatie kunnen aanpassen. Apps, zoals voor het gebruik van deelauto’s en Uber en reiskaarten als de OV-pas (inclusief OV-fiets) maken het mogelijk én eenvoudig om verschillende vormen van vervoer te gebruiken en combineren.

2. Van bezit naar gebruik

Is het bezit van een eigen auto wel handig in een overvolle binnenstad? Vooral de jongere generaties willen de vrijheid om hun vervoer aan te passen aan de afspraak die ze op dat moment hebben. Dan werkt het bezit van een eigen (lease)auto alleen maar beperkend.

3. De overheid loopt voorop

Waar het bedrijfsleven vaak nog aarzelt om stappen naar duurzame mobiliteit te zetten, zijn overheden een stuk actiever. Bijvoorbeeld door met milieuzones oude, vuile auto’s uit stadscentra te weren. En door op termijn een ‘puntensysteem’ in te voeren, waarmee bedrijven, die te weinig doen aan duurzame mobiliteit, worden beboet. 

4. Verstedelijking vraagt om nieuwe denkkaders

Nog zo’n ontwikkeling die de roep om nieuwe mobiliteit aanwakkert: de verstedelijking. En onder invloed van de kenniseconomie zullen de steden alleen maar blijven groeien. Dat vraagt om een andere kijk op mobiliteit. Anders blijven we hangen in vaste denkpatronen waarmee de boel hopeloos vastloopt.

5. Het nieuwe werken en slimme mobiliteit

Medewerkers willen en kunnen tegenwoordig werken waar, wanneer en hoe ze willen en steeds meer werkgevers bieden die mogelijkheid. Dat heeft ook consequenties voor hun reisgedrag. Dankzij de grote flexibiliteit sluit slimme mobiliteit daar naadloos op aan.

Conclusie

Bovenstaande ontwikkelingen zijn inmiddels dagelijkse realiteit, je kunt ze dus niet negeren. Bij het opstellen van een toekomstgerichte mobiliteitsregeling voor je bedrijf, zal je er dus rekening mee moeten houden. De praktijk wijst uit dat bedrijven die een persoonlijk mobiliteitsbudget in hun mobiliteitsregeling hebben opgenomen, goed op deze ontwikkelingen inspelen. 

De voordelen van een persoonlijk mobiliteitsbudget

Wil je met je bedrijf overstappen op nieuwe mobiliteit, dan kun je niet om een persoonlijk mobiliteitsbudget heen.
Maar wat zijn precies de voordelen voor je medewerkers? En ook niet onbelangrijk: wat betekent het voor jou?

Hoe implementeer je een mobiliteitsbudget?

Nieuwe mobiliteit en het mobiliteitsbudget hebben een enorme potentie. Maar wil je er als bedrijf optimaal van profiteren dan moet je het wel strak regelen. Je medewerkers moeten weten waar ze aan toe zijn. Zij zijn het die dagelijks met hun eigen mobiliteit ‘op stap gaan’.

Er zijn inmiddels heel wat partijen op de markt zijn die je kunnen helpen met de implementatie van de verschillende onderdelen van het mobiliteitsbudget. Nog beter nieuws is dat, als je voor WagenPlan kiest, je 1 loket hebt waarbij je alles kunt regelen. Dat maakt het ook voor jou wel zo gemakkelijk.

7 stappen voor een succesvolle implementatie

Maar je kunt natuurlijk ook zelf aan de slag met je mobiliteitsbudget. Om je daarbij te helpen hebben wij 7 stappen beschreven die je moet doorlopen voor een succesvolle implementatie:

STAP 1

Vul de checklijst ‘NIEUWE MOBILITEIT, WAT VOOR JOUW ORGANISATIE?' in

De checklist bestaat uit 12 vragen. De uitkomst geeft een globale indicatie of een mobiliteitsbudget al dan niet interessant is voor jouw bedrijf.

Is je antwoord 3 keer of vaker JA, ga dan door met stap 2.

STAP 2

Maak een mobiliteitsplan met een duidelijke visie

Mogelijke visies op mobiliteit:

 • Inspelen op toekomstige ontwikkelingen
 • Vergroten medewerkerstevredenheid
 • Bijdragen aan duurzaamheid van je onderneming
 • Verminderen CO2-uitstoot
 • Verbeteren imago van je bedrijf voor medewerkers en klanten
 • Kostenbesparing
 • Het beperken van de reistijd
 • Realiseren commerciële voordelen bij aanbestedingen

De kans is groot dat je je mobiliteitsplan baseert op een combinatie van deze factoren. Het uiteindelijke doel is richting te geven en kaders te scheppen waarbinnen je de mobiliteit van je bedrijf organiseert.

STAP 3 

Maak 1 persoon verantwoordelijk binnen je organisatie

Met de transitie naar nieuwe mobiliteit is het de vraag of je wel een wagenparkbeheerder in je bedrijf nodig hebt. Zeker nu de leaseauto niet meer automatisch de standaardoplossing is en medewerkers zelf de regie gaan voeren over hun mobiliteit.

Wil je mobiliteit bijvoorbeeld inzetten om je te onderscheiden op secundaire arbeidsvoorwaarden en het vergroten van medewerkerstevredenheid dan zou je HR verantwoordelijk kunnen maken. Als kostenbesparing of CO2-reductie om hoger op de CO2-prestatieladder te komen centraal staan kan financiën het regelen.

Maar welke keuze je ook maakt, zorg er in ieder geval voor dat 1 iemand verantwoordelijk is. Versnippering van verantwoordelijkheid leidt tot extra werk en administratieve lasten. En dat willen we nu juist voorkomen!

Stap 4

Kies 1 partner die alles aanbiedt en gebruik maakt van slimme informatietechnologie

Wil je een goede deal voor alle vormen van mobiliteit, dan is het niet zinvol om zelf met alle partijen - OV, deelautoplatforms, fietsleveranciers, etc. - te gaan onderhandelen. Kies daarom altijd voor één partner die alle vormen van mobiliteit voor je kan regelen.

Gebruik slimme informatietechnologie!

En misschien nog wel belangrijker: je partner moet gebruikmaken van slimme informatietechnologie. Dit omdat de keuzevrijheid van je medewerkers als je niet oppast een enorme stroom declaraties oplevert. Met slimme informatietechnologie (apps, online beheersomgeving) kun je deze stromen eenvoudig beheersen en er hapklare managementinformatie uit destilleren.

Stap 5

Doe een mobiliteitsscan

Met een mobiliteitsscan breng je voor iedere individuele medewerker in kaart welke alternatieve reismogelijkheden hij of zij heeft: auto, OV, fiets, scooter en alle mogelijk combinaties daarvan. En wat dat betekende voor reistijd, kosten en CO2-uitstoot.

Dankzij de scan weet jij welke reisalternatieven je in het persoonlijk mobiliteitsbudget moet integreren. Bovendien zien je medewerkers wat ander reisgedrag hen oplevert waardoor de bereidheid om hun reisgedrag aan te passen en de auto te laten staan een stuk groter wordt.

Mobiliteitsscan: zelf uitvoeren of uitbesteden?

Natuurlijk kun je het zelf doen, maar het kost je erg veel tijd. Uitbesteden is dus een veel beter plan. WagenPlan heeft inmiddels ruime ervaring regelt mobiliteitsscans op maat. Weten wat alternatief reisgedrag van je medewerkers jou oplevert?

Doe nu de mobiliteitsscan en weet wat het mobiliteitsbudget oplevert

Stap 6

Stel een mobiliteitsregeling met mobiliteitsbudget op

In de mobiliteitsregeling leg je de regels voor het mobiliteitsbudget vast. Denk hierbij aan:

 • De hoogte van het mobiliteitsbudget per functie(groep)
 • Regels over eventuele tussentijdse aanpassingen van het budget
 • Regels over de bestemming van het bedrag dat niet aan mobiliteit wordt uitgegeven
 • Bruto/netto regels

Stap 7

Start met een pilot

Nieuwe mobiliteit en het persoonlijk mobiliteitsbudget hoeft niet meteen te gelden voor al je medewerkers. Het is een complex verhaal en het afbreukrisico als er iets misgaat is groot. Maak dus niet de fout om alles in een keer te willen implementeren maar kijk eerst of en hoe het werkt voor een kleine groep medewerkers. En leer daarvan!

Een geslaagde pilot heeft als groot voordeel dat de deelnemers ambassadeur van het mobiliteitsbudget worden.