Veelgestelde vragen en antwoorden over Private Lease

We maken het je graag zo makkelijk mogelijk om antwoord te vinden op je vragen. Daarom hebben wij een overzicht gemaakt van de veelgestelde vragen. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag. 

Algemeen

Kan iedereen een Private Lease pakket afsluiten?

Om zeker te weten dat je je contract kunt nakomen, stellen wij een aantal voorwaarden aan onze klanten:

• Je hebt een vast dienstverband, of een dienstverband wat ten minste nog 3 maanden doorloopt. Wanneer je dienstverband binnen 3 maanden ten einde loopt ontvangen we graag een intentieverklaring;
• Je hebt geen betalingsachterstand bij het BKR en er is geen loonbeslag op uw salaris;
• Je bent niet geroyeerd door een verzekeringsmaatschappij;
• Volgens de regels van het Keurmerk Private Lease bekijken we of je voldoende in staat bent om de maandelijkse lasten te dragen. Deze beoordeling wordt door EDR Credit Services uitgevoerd.

Kan ik als zelfstandig ondernemer ook een Private Lease abonnement afsluiten?

Ja, dat kan! Bij een aanvraag hebben wij dan de volgende gegevens nodig:

• een winst/verlies-rekening van het meest recente jaar. Hiermee wordt een gemiddeld inkomen afgeleid.
• van minimaal 3 recente maanden bankafschriften met daarop privé inkomsten en opnamen.

Houd er rekening mee dat uw aanvraag alleen in behandeling kan worden genomen, als de onderneming minimaal een jaar bestaat.

Kan ik mijn huidige auto inruilen?

Wij kunnen de huidige auto van je overkopen. Dat scheelt een hoop gedoe. Neem contact met ons op om te bespreken wat jouw auto waard is.

Waarom heb ik geen bijtelling bij een Private Lease pakket?

Bijtelling is alleen van toepassing wanneer de werkgever een auto beschikbaar stelt en het contract aangaat. Omdat je het contract privé afsluit en betaalt is er dus geen sprake van bijtelling.

Sluit ik een lening af als ik privé ga leasen?

Het als privé persoon leasen van een auto is geen lening.

Word ik geregistreerd bij het BKR?

Als je een WagenPlan Private Lease contract afsluit, wordt dit geregistreerd bij het BKR. Bij het BKR worden alle particuliere kredieten hoger dan €250,- en met een minimale looptijd van 1 maand geregistreerd. De kans is dus groot dat je al geregistreerd staat, bijvoorbeeld vanwege een creditcard of een limiet op betaalrekening.

Nieuwe offertes met onzekere leveringsdatum (voor of na 1 april 2022)
De financiële verplichtingen uit hoofde van jouw leaseovereenkomst worden geregistreerd bij BKR. Het BKR-reglement schrijft voor dat de hoogte van het registratiebedrag afhankelijk is van de overeengekomen eerste betaaldatum. Bij een eerste betaaldatum op of nà 1 april 2022 vindt de registratie plaats op basis van 100% van de som van de leasetermijnen. Private leaseovereenkomsten met een eerdere betaaldatum worden geregistreerd op basis van 65%. Omdat de wijze van registratie bij alle gebruikers van de BKR-gegevens bekend is, heeft de aanpassing vanaf 1 april geen invloed op jouw financieringsmogelijkheden.

Overeenkomsten vanaf 1 april 2022, die eerder o.b.v. 65% zijn aangeboden
De financiële verplichtingen uit hoofde van jouw leaseovereenkomst worden geregistreerd bij BKR. BKR heeft de regels rondom de registratie van private leaseovereenkomsten per 1 april 2022 gewijzigd. Het BKR-reglement schrijft voor dat de hoogte van het registratiebedrag afhankelijk is van de overeengekomen eerste betaaldatum. Voor jou betekent dit dat registratie van de leaseovereenkomst bij BKR plaats vindt op basis 100% van de som van de leasetermijnen. Omdat de wijze van registratie bij alle gebruikers van de BKR gegevens bekend is, heeft de aanpassing vanaf 1 april geen invloed op uw financieringsmogelijkheden.

Wanneer je een WagenPlan Private Lease overeenkomst afsluit, wordt dit geregistreerd bij het BKR voor 100% van het totale bedrag over de totale looptijd. Dus 100% x uw maandbedrag x het aantal contractmaanden. Als rekenvoorbeeld wordt een maandtarief van €250 en een looptijd van 2 jaar (24 maanden) gehanteerd. De berekening wordt dan als volgt: 100% x €250 x 24 = €6000. De hoogte van de BKR registratie is in dit voorbeeld €6000. Kijk voor meer informatie op de website van het BKR.

 

Ik heb een klacht. Hoe kan ik die kenbaar maken?

WagenPlan streeft naar een optimale dienstverlening naar haar klanten. Wij vinden het belangrijk om goede producten en diensten te leveren en duidelijk te communiceren, zodat je weet waar je aan toe bent.

Het kan natuurlijk voorkomen dat je niet helemaal tevreden bent met het product, de dienst of de handelwijze van WagenPlan of een van onze medewerkers. Dan horen wij dat graag. Uitingen van ontevredenheid behandelen wij als klacht. Wij gebruiken klachten om:

- je weer tevreden te maken
- Onze medewerkers te laten leren
- Onze producten en diensten te verbeteren
- Te leren over (veranderende) klantverwachtingen

Hoe werkt het?
Je kunt een klacht telefonisch melden via 055 579 82 23 of mailen naar privatelease@wagenplan.nl. Wij bieden je een oplossing aan, direct of na onderzoek van een expert van WagenPlan, binnen twee weken en vragen of deze oplossing naar tevredenheid is. Ben je niet tevreden met de oplossing, dan zoeken we verder naar een passende oplossing.

Als we geen oplossing vinden waar je tevreden mee bent, dan kun je terecht bij de geschillencommissie Keurmerk Private Lease, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Geschillen over verzekeringen kun je melden bij het KiFiD.

Mag ik met mijn leaseauto naar het buitenland?

Ja dat mag. Alle landen welke op uw groene kaart worden genoemd mogen bezocht worden met de leaseauto. Let wel op dat in sommige landen gevraagd wordt om een buitenlandverklaring. Neem voor een buitenlandverklaring contact op met jouw leaseadviseur binnen WagenPlan.

Elk land heeft zijn eigen regels, wil je weten of je onderweg nog rekening moet houden met bepaalde zaken check dan voor vertrek de landeninformatie op de website van de ANWB.

Wanneer wordt een factuur geïncasseerd?

De factuur wordt geïncasseerd op de vervaldatum die op de factuur staat. 

De reguliere maandtermijnen worden meestal rond de 1e of 2e van de maand geïncasseerd. 

Waarom is het bedrag op mijn eerste factuur hoger dan mijn leasetarief?

De eerste factuur kan wat hoger zijn, afhankelijk van de datum dat de auto is afgeleverd. Als je halverwege de maand in de auto bent gaan rijden, krijg je een factuur voor die dagen in de startmaand plus de eerstvolgende maand.

Het WagenPlan Private Lease contract

Kan het maandbedrag tijdens de looptijd wijzigen?

Het maandbedrag kan veranderen als gevolg van fiscale wijzigingen of aangepast verbruik. Fiscale oorzaken zijn bijvoorbeeld wijzigingen van de wegenbelasting, assurantiebelasting of de BTW. Dit geldt overigens ook als je een auto koopt. Maar het kan ook gebeuren dat uw kilometerverbruik aanleiding geeft tot een aanpassing van het maandbedrag.

Let op: Volgens het Belastingplan 2020 wordt de korting op de motorrijtuigenbelasting voor elektrische auto’s en plug-in hybrides vanaf 1 januari 2025 afgebouwd; hierdoor kan het termijnbedrag stijgen gedurende de looptijd van je leasecontract.

Wat als ik meer of minder kilometers rijd?

Bij een eventuele afwijking van het kilometrage wordt de leaseprijs opnieuw berekend aan de hand van de prijstabel (matrix) in het Private Lease contract. We doen dit altijd in overeenstemming, telkens zodra de Leaseperiode een jaar heeft geduurd en aan het einde van de Private Leaseovereenkomst, na inlevering van het voertuig. Op basis hiervan berekent WagenPlan de gemiddeld gereden kilometers per jaar. Blijkt hieruit dat je gemiddeld meer of minder kilometers hebt gereden dan de gekozen kilometerbundel, dan passen we de leaseprijs aan volgens de matrix.

Je mag gemiddeld 500 kilometer per jaar boven de kilometerbundel rijden zonder dat het Maandbedrag wordt verhoogd.

Het nieuwe Maandbedrag, hoger of lager, geldt vanaf het begin van de leaseperiode. De Klant krijgt van WagenPlan het geld terug dat de Klant te veel heeft betaald over de tijd ervoor, of een factuur voor het bedrag dat de Klant te weinig heeft betaald over de verstreken looptijd.

 

Is het mogelijk om de looptijd aan te passen?

Dit is mogelijk. Neem daarvoor even contact met ons op via (055) 579 8444.

Zitten er winterbanden in het pakket?

In het pakket zitten geen winterbanden. Wil je extra veiligheid dan kun je voor onze aanvullende module All Season banden kiezen. Dit zijn banden voor alle seizoenen en weersomstandigheden. Deze banden zijn toegestaan als alternatief in alle landen waar winterbanden verplicht zijn.

Waar kan ik de algemene voorwaarden vinden?
Mag mijn partner ook met de auto rijden?

Dat is geen probleem mits hij/zij een geldig Nederlands rijbewijs heeft. Iedereen met een geldig Nederlands rijbewijs mag met de auto rijden.

Mag iemand anders met mijn leaseauto rijden?

Dat mag, met als voorwaarde dat elke bestuurder beschikt over een geldig rijbewijs, zoals gedefinieerd in de Nederlandse wetgeving.

Wat is mijn eigen bijdrage bij schade?

Bij schade betaal je per schadegeval €300,- eigen bijdrage. Kies je bij het afsluiten van het abonnement voor de module Verlaging Eigen Bijdrage, dan verlaagt je de eigen bijdrage naar €150,- per schadegeval.

Kan ik mijn contract eerder opzeggen?

Dat is mogelijk. Met het standaard WagenPlan Private Lease Beschermplan ben je optimaal beschermd. Zo kan een WagenPlan Private Lease-abonnement zonder extra kosten opgezegd worden bij gedwongen ontslag, echtscheiding of overlijden. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht voor het eerder beëindigen van het contract, de kilometers worden wel afgerekend.

Bij andere omstandigheden betaalt u maximaal 50% van de resterende maandbedragen.

 

Hieronder wordt aan de hand van een voorbeeld de afrekening uitgelegd: 

Stel Klant heeft een Private Leaseovereenkomst voor 36 maanden/20.000 km per jaar. Het maandbedrag is € 206,-.
Klant wil de Private Leaseovereenkomst beëindigen na 24 maanden (het jaarkilometrage houden we voor de eenvoud gelijk). De opzeggingsvergoeding die de Klant dient te betalen is de resterende looptijd (36 – 24 =) 12 maanden x € 206,- = € 2471 x 50% = € 1.236,-.

Er is een maximum gesteld aan de opzeggingsvergoeding. Dit is het verschil tussen de maandbedragen die de Klant heeft betaald en de maandbedragen die de Klant had moeten betalen als deze direct een contract voor de kortere looptijd was aangegaan. In dit voorbeeld heeft de Klant in de matrix een maandbedrag van € 212,- bij 24 maanden en 20.000 km. Klant heeft 24 maanden € 206,- betaald en klant had moeten betalen €212,-. Een verschil van € 144,- ((€ 212 -/- € 206) x 24 maanden = € 144). Omdat de berekening op basis van het overzicht goedkoper is voor de Klant, betaalt u in dit voorbeeld € 144,- als opzeggingsvergoeding.

Wat zit er in het Private Lease contract?
 • Het gebruik van de auto
 • Vervangend vervoer
 • Reparatie en onderhoud
 • Schadeherstel en ruitreparatie
 • We zorgen ervoor dat de auto WA is verzekerd en minimaal POI (Persoonlijk Ongevallen Inzittenden) met maximaal eigen risico van € 300,--
 • Wegenbelasting
 • Afschrijving en rente
 • Hulp bij een ongeval in binnen- en buitenland
 • Uniek Beschermplan

Brandstof zit niet bij het contract inbegrepen. Mocht je onverhoopt een boete krijgen dan moet je die ook zelf betalen. De auto krijg je in bruikleen en blijft eigendom van WagenPlan.

Ga voor meer toelichting naar de pagina Wat zit er in het Private Lease contract.

Auto

Hoe constateer ik of een schade onder de noemer ‘gebruiksschade’ valt?

Met deze Schademeter van WagenPlan kun je zelf constateren of een schade onder de noemer ‘gebruiksschade’ valt of niet. Gebruiksschades zijn kleine, acceptabele schades die ontstaan ondanks de zorgvuldige omgang van de leaserijder.
De schademeter vertelt je welke schades wij accepteren. De linialen van de Schademeter helpen je te constateren of en schade onder gebruiksschade valt.

Kan ik opties of accessoires aan de auto toevoegen?

Als we met nieuwe voorraad auto’s werken, is het niet mogelijk om fabrieksopties toe te voegen. In sommige gevallen is dan achteraf accessoires toevoegen wel mogelijk. Als je een volledig nieuwe auto bestelt dan hebben we mogelijkheden om bepaalde fabrieksopties toe te voegen. Deze kan je aangeven bij de offerteaanvraag. 

Kan ik de auto bezichtigen of een proefrit maken?

Je kunt de auto bij een lokale dealer bekijken. De voor jouw bestelde Privé Leaseauto wordt via een willekeurige dealer in Nederland of via WagenPlan Centraal Beheer geleverd.

Wat kost het als ik de leaseauto wil overkopen na afloop van het contract?

Het mogelijk om de auto na afloop van het private lease contract over te kopen. Je kunt maximaal 3 maanden voor het einde van het contract een marktconforme offerte opvragen. Hier berekenen we geen extra kosten voor. De offerte is geheel vrijblijvend en heeft een geldigheidsduur.

Wat is de levertijd van de auto?

De meeste auto’s zijn op voorraad en kunnen binnen enkele dagen worden geleverd. Bij nieuw te bestellen auto’s is de levertijd meestal 8 tot 12 weken.

Ik heb pech met de auto en heb hulp nodig - 24/7 service

Onze hulpdienst is 24 uur per dag bereikbaar voor acute hulpvragen via +31 (0)55 579 82 11. Is er géén acute hulpvraag? Bel ons dan tijdens kantooruren (van 8:00 tot 17:30 uur van maandag t/m vrijdag). Buiten kantooruren word je doorgeschakeld met de WagenPlan Alarmcentrale. Deze alarmcentrale is dag en nacht bereikbaar in het geval van een technisch mankement of schadevoorval. De WagenPlan Alarmcentrale is bereikbaar vanuit binnen- én buitenland.

De WagenPlan Alarmcentrale (uitgevoerd door Eurocross Assistance) assisteert direct bij jouw hulpvraag. Uiteraard is de oplossing afhankelijk van de specifieke situatie, de locatie en de afgesproken dienstverlening. We zoeken samen met jou naar een gepaste oplossing.

Waar kan ik de auto ophalen?

Als de auto bijna klaar is voor aflevering, zal de dealer contact met je opnemen om een afspraak voor aflevering in te plannen. Je kunt afspreken om de auto bij de dealer op te halen (hierbij krijg je uitleg bij de auto), of de auto op een door jou gewenst adres te laten leveren.

Let op: Je moet bij aflevering een geldig legitimatiebewijs laten zien.

Waar kan ik de auto inleveren?

Als je de auto gaat inleveren aan het einde van het Private Lease contract dan kun je terecht bij een vestiging van Schadenet. Je kunt hier uw auto aanbieden voor een zogenaamde innameschouwing.

 

Waar mag ik de Private Lease auto in onderhoud doen?

Je mag de Private Lease auto uitsluitend bij een merkdealer of een bij WagenPlan aangesloten bedrijf in onderhoud doen. Hier kun je nagaan welke bedrijven zijn aangesloten.

Let op! Je bent als bestuurder van de Private Lease auto verantwoordelijk voor het tijdig in onderhoud brengen van de auto. Wil je weten wanneer de auto voor onderhoud moet, dan kunt je het beste contact opnemen met de merkdealer van de auto.

Bekeuringen

Hoe kan ik de bekeuring betalen?

Je ontvangt een factuur waarop de bekeuring in rekening wordt gebracht. Deze factuur ontvang je per email. De factuur wordt vervolgens afgeschreven op de vervaldatum van de factuur. 

Hoe kan ik bezwaar maken?

Je kunt tegen elke bekeuring bezwaar aantekenen. Waar en hoe je dit kunt doen vindt je op de bekeuring. Ook kun je informatie vinden op de site van de bekeurende instantie, bijvoorbeeld het CJIB.

Je bent als private lease berijder altijd gemachtigd om bezwaar aan te tekenen. 

Hoe kan ik de foto opvragen?

Dat kan bij de bekeurende instantie, zoals het CJIB, of bij de betreffende gemeente.

Moet ik de bekeuring betalen als ik reeds bezwaar heb gemaakt?

Als je bezwaar aantekent, krijg je van de betreffende instantie een bevestiging ontvangst bezwaar. Hierin staat vermeld of er uitstel van betaling verleend wordt. Stuur deze bevestigingsbrief altijd door naar privatelease@wagenplan.nl. Indien er uitstel van toepassing is, hoeft je de bekeuring inderdaad nog niet aan WagenPlan te betalen.

Hoe werkt het met buitenlandse bekeuringen?

Een buitenlandse instantie kan je gegevens bij WagenPlan vorderen. WagenPlan is verplicht om deze gegevens te verstrekken aan de buitenlandse instantie.

Bezwaar maken tegen een buitenlandse bekeuring kan. Op de bekeuring staat vermeld hoe je dat kunt doen.

 

Waarom moet ik de bekeuring aan WagenPlan betalen?

WagenPlan is verantwoordelijk voor de verwerking van de bekeuringen voor de leaseauto’s. WagenPlan zorgt voor de financiële afwikkeling van de bekeuring aan de bekeurende instantie, vandaar dat je van ons een betalingsverzoek ontvangt.

Wij zorgen voor een tijdige betaling aan de bekeurende instantie waardoor er nooit sprake kan zijn van vervelende verhogingen.

Ik heb betaald aan het CJIB of de gemeente.

Hoogstwaarschijnlijk word je betaling dan teruggestort. Dat komt omdat WagenPlan direct aan de bekeurende instantie betaald.

Neem contact op met WagenPlan, wij kunnen dit voor je nakijken. Houd je betalingsbewijs bij de hand. 

Waar kan ik de bekeuring vinden?

Je ontvangt een factuur van de bekeuring. Vanwege de bepekte mogelijkheden om bijlagen in de email te voegen zit de originele bekeuring er niet bij. De originele bekeuring kun je ophalen in het online facturen portal (Uw Factuur Online).

De bekeuring zit als bijlage aan de factuur vast. Open de betreffende factuur en kies voor "Download bijlage". 

Kunnen wij je helpen?
Chat online
Waarom WagenPlan?
 • Persoonlijke ondersteuning
 • Compensatie CO2 uitstoot
 • Geen verrassingen achteraf
 • Hoge klanttevredenheid
8.4
Gebaseerd op
789 reviews
Bekijk rapportcijfers