Privacy- en cookieverklaring

Inleiding

WagenPlan B.V. (hierna: WagenPlan), een joint venture van Achmea en Athlon, biedt leaseproducten
en mobiliteitsdiensten aan. Respect voor de privacy van (potentiële) klanten is voor WagenPlan het
uitgangspunt bij al haar activiteiten. WagenPlan zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in
overeenstemming met deze Privacyverklaring en met de geldende wetgeving op het gebied van
gegevensbescherming. In deze Privacyverklaring wordt een beschrijving gegeven van de
gegevensverwerking door WagenPlan en uw rechten in verband daarmee.

Omvang/doel verwerking persoonsgegevens

WagenPlan zal de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van lease- en
mantelovereenkomsten, het uitvoeren van onze mobiliteitsdiensten, het aanbieden en verbeteren van
onze financiële producten en diensten, opname in onze contract- en relatiebeheersystemen, het
onderhouden en uitbreiden van onze zakelijke relatie met u (bijvoorbeeld door middel van direct
marketing), naleving van geldende regelgeving (waaronder de Sanctiewet en kredietverificatie en -
registratie) en het verrichten van marktonderzoek. WagenPlan kan uw persoonsgegevens ook
gebruiken voor het securitiseren van leasecontracten aan andere financiële instellingen.

Verzameling van persoonsgegevens

WagenPlan biedt leaseproducten en mobiliteitsdiensten aan. Uw persoonsgegevens worden
gewoonlijk verzameld als u (of uw onderneming c.q. het bedrijf waar u werkzaam bent) een van onze
producten bij WagenPlan (voor u) aanvraagt. Incidenteel kan WagenPlan ook persoonsgegevens
verkrijgen uit andere bronnen.

Bekendmaking van persoonsgegevens aan derden

WagenPlan kan uw persoonsgegevens binnen haar groep (waaronder Achmea en Athlon)
verstrekken, maar ook aan derden, waaronder partnerondernemingen en andere ondernemingen die
betrokken zijn bij de verkoop en verlening van onze producten en diensten, ten behoeve van
bovengenoemde doeleinden.
WagenPlan zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat deze derden zich houden aan de beginselen
van deze Privacyverklaring. Voor zover deze derden uw persoonsgegevens namens ons verwerken,
zullen wij verlangen dat zij afdoende maatregelen nemen om de veiligheid en integriteit van uw
persoonsgegevens te waarborgen.

Rechten

U heeft er recht op een overzicht van en informatie over de herkomst van uw persoonsgegevens te
ontvangen. Ook hebt u het recht WagenPlan te verzoeken de persoonsgegevens bij te werken, te
corrigeren of te verwijderen indien die gegevens onjuist, onvolledig of niet van belang zijn, of indien zij
in strijd zijn met wet- en regelgeving. U kunt schriftelijk contact opnemen met WagenPlan per e-mail.
Verder hebt u het recht kosteloos bezwaar te maken, indien u geen prijs stelt op informatie over onze
producten en diensten, die wij u van tijd tot tijd kunnen toesturen. Daartoe kunt u een e-mail sturen
aan het onderdeel van WagenPlan waarmee u zaken doet of gebruik maken van het adres dat u vindt
in onze mailing aan u.

Internationale doorgifte

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan locaties buiten de Europese Economische

Ruimte. Indien een dergelijke doorgifte van uw gegevens plaatsvindt naar een land buiten de
Europese Economische Ruimte zal WagenPlan zich ervan vergewissen dat een afdoende
beschermingsniveau wordt gewaarborgd, dat de nodige maatregelen en relevante controleprocedures
worden gehanteerd om de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw gegevens te beschermen, en dat
deze doorgifte in overeenstemming is met de geldende wetgeving op het gebied van
gegevensbescherming.

Cookies op onze website

Wij gebruiken cookies op de website van WagenPlan. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de website optimaal te laten functioneren, om campagnes efficiënt uit te voeren en voor de doeleinden zoals omschreven in dit privacy statement. Meer over cookies kun je lezen in onze Cookieverklaring.

Wijziging van de Privacyverklaring

WagenPlan kan deze Privacyverklaring wijzigen en bijwerken. Wij adviseren u de verklaring
regelmatig door te lezen om op de hoogte te blijven van die wijzigingen.

Contacteer ons

Indien u vragen hebt over de privacy van uw persoonsgegevens kunt u voor nadere contactgegevens
klikken op de knop “contact”.