Milieu. Elektrisch versus Conventioneel

Hoe milieuvriendelijk is een elektrische auto ten opzichte van een conventionele auto

Hoe milieuvriendelijke is de elektrische auto ten opzichte van de conventionele auto?

Momenteel geven de onderzoeksinstituten aan dat de emissie van CO2 per voertuigenkilometer voor een elektrische auto lager is dan de emissie van een conventionele benzineauto of dieselauto. Dit geldt wanneer de elektrische auto wordt geladen met ‘gemiddelde’ stroom uit het net. Ook als de elektriciteit wordt geproduceerd in een kolencentrale (zonder CO2-afvang) behoudt de elektrische auto een voordeel. Exacte reducties zijn minder goed te geven omdat er veel factoren een rol spelen. Elektrische auto’s hebben daarnaast geen uitstoot van bijvoorbeeld stikstofoxiden (NOx) en van fijnstof. Hierdoor zal de lokale luchtkwaliteit verbeteren.

Hoe groen is elektrisch rijden?

Voor de huidige elektriciteitsproductie in Nederland gebruikt men fossiele brandstoffen, zoals kolen en aardgas. Daarom kunnen we elektrisch rijden nog niet altijd ‘groen’ noemen. Laden bij oplaadpunten of stopcontacten met een groenestroomcontract verzekert echter het gebruik van groene stroom.

In de toekomst zou u bij aankoop van een auto ook een groenestroomcontract kunnen afsluiten. Zo weet u zeker dat het verbruik als groene stroom wordt ingekocht.

Bedrijven of particulieren kunnen ook elektriciteit van specifieke, duurzame elektriciteitscentrales inkopen. Certificaten van oorsprong (groencertificaten) tonen aan dat de elektriciteit duurzaam is opgewekt. De uitstoot per kilometer van het voertuig wordt dan veel minder. Daarnaast bekijken energieleveranciers hoe elektrische auto’s gebruikt kunnen worden om via ‘slim laden’ opslag voor duurzame energie mogelijk te maken.

Rijdt een elektrische auto hetzelfde als een gewone auto?

Een elektrische auto heeft geen versnellingsbak. Daardoor is het rijden met een elektrische auto vergelijkbaar met het rijden in een auto met een automaat. Door alle technische ontwikkelingen doet een elektrische auto niet meer onder 

Welke gevolgen heeft elektrisch rijden voor de luchtkwaliteit?

Auto’s die elektrisch rijden, stoten geen luchtverontreinigende stoffen uit, zoals fijnstof en NOx. Dit is belangrijk voor de lokale luchtkwaliteit, vooral in steden en langs drukke wegen. Elektrisch rijden heeft daardoor positieve gezondheidseffecten.

Welke gevolgen heeft elektrisch rijden voor het klimaat?

Elektrische voertuigen hebben een hogere energie-efficiënte. Daardoor hebben ze minder negatieve gevolgen voor het milieu dan conventionele benzineauto’s en diesel auto’s, zelfs als je de extra maak- en recyclemilieu kosten van de batterijen in de berekening meeneemt. Daarnaast zal een hoger percentage groene stroom het voordeel alleen maar vergroten, helemaal wanneer mensen met een elektrisch voertuig uitsluitend groene stroom gaan verbruiken.

Welke gevolgen heeft elektrisch rijden voor het geluid?

Bij lagere snelheden maakt een elektrisch voertuig bijna geen geluid. Bij hogere snelheden kunt u windgeruis en het afrolgeluid van de banden horen. Voor de verkeersveiligheid moeten elektrische auto’s in de toekomst misschien wel met ‘extra’ geluid gaan rondrijden.

Waarom overstappen op elektrisch rijden, gezien het groeiende aantal alternatieven op termijn?

Elektrische auto’s gaan zeer efficiënt om met hun energie. Elektriciteit kan bovendien vanuit meerdere bronnen komen, zoals wind, biomassa, kolen, kernenergie en gas. Daarmee daalt de olieafhankelijkheid voor het transport. Ook is er minder uitstoot van onder meer NOx, SOx en fi jnstof (als gevolg van remmen en van de banden). Dat maakt elektrisch rijden erg geschikt voor het vervoer in stedelijke gebieden.

Elektrische voertuigen zijn echter nog wel prijzig en nog niet alle problemen voor grootschalig gebruik zijn opgelost. Het gebruik van elektrische voertuigen is kansrijk, maar het marktaandeel ervan in de verkoop van nieuwe auto’s zal in de komende jaren nog niet zo groot zijn. Bovendien zijn de elektrische auto’s geschikt voor een bepaalde categorie gebruikers, door de beperkte reisafstand per dag en de kleinere laadmogelijkheden. Alternatieven als aardgas, biobrandstoffen en waterstoffen hebben ook allemaal hun eigen voor- en nadelen en richten zich ook op specifieke doelgroepen. Daarom is het belangrijk dat de rijksoverheid ook andere kansrijke opties ondersteunt die verkeersgerelateerde milieuproblematiek aanpakken.

Voorbeelden zijn het rijden op waterstof en biogas en het gebruik van hogere blends biobrandstoffen (zonder duurzaamheidnadelen). Deze ontwikkelingen zijn sterk gerelateerd aan het elektrisch rijden. De brandstofcelauto (FCEV) is bijvoorbeeld een elektrische auto waarbij de batterij niet primair wordt gevoed vanuit het net, maar door een brandstofcel op waterstof. Daarnaast kunnen biobrandstoffen, zeker in combinatie met volgende generaties hybride auto’s, sterk bijdragen aan het beperken van de CO2-uitstoot.

Kunnen wij je helpen?
Chat online
Waarom WagenPlan?
  • Persoonlijke ondersteuning
  • Compensatie CO2 uitstoot
  • Geen verrassingen achteraf
  • Hoge klanttevredenheid
8.4
Gebaseerd op
810 reviews
Bekijk rapportcijfers