5 redenen om over te stappen op een duurzaam wagenpark

24 juli 2023
5 redenen om over te stappen op een duurzaam wagenpark

We reizen nogal wat af voor ons werk. En met al die zakelijke kilometers veroorzaken we een substantiële CO2-uitstoot. Om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen, moeten we die uitstoot drastisch verlagen. Bijvoorbeeld door over te stappen op een duurzaam wagenpark. Naast het beperken van de CO2-uitstoot, zijn meer redenen om nu over te stappen op een duurzaam wagenpark. In deze blog hebben we de 5 belangrijkste redenen voor je op een rijtje gezet.

Allereerst: wat verstaan wij onder een duurzaam wagenpark?

Het belangrijkste uitgangspunt van een duurzaam wagenpark is de beperking van de CO2-uitstoot. In de meest ideale vorm bestaat een duurzaam wagenpark daarom volledig uit auto’s met 0 gram uitstoot, zoals 100% elektrische auto’s. Bedrijven die niet in één keer over kunnen stappen, kunnen in de overgangsperiode tot 2030 ook (plug-in) hybrides en zuinige benzineauto’s inzetten. Dit kan omdat pas vanaf 2030 alle nieuw verkochte auto’s in Nederland volledig uitstoot-vrij moeten zijn. Daarnaast kan ook de manier waarop je een auto inzet, bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Zo zorgt ook het gemeenschappelijke gebruik van deel- en poolauto’s binnen een duurzaam wagenpark voor minder uitstoot.

Goed, dan nu de 5 redenen om over te stappen op een duurzaam wagenpark:

1. Iedereen levert een bijdrage aan een schonere wereld

Inmiddels is wel duidelijk dat we onze manier van leven moeten veranderen om de wereld leefbaar te houden. We moeten bewuster omgaan met onze planeet en haar natuurlijke hulpbronnen. Dat is een opgave waar we me met z’n allen onze schouders onder moeten zetten: particulieren, bedrijven en overheid. Overstappen op een duurzaam wagenpark is een van de manieren waarop je als bedrijf een bijdrage kunt leveren aan een schonere wereld.

2. Duurzaam wagenpark helpt behalen klimaatdoelstellingen van Parijs

Het doel van het akkoord van Parijs is de klimaatopwarming te beperken tot 1,5 à 2 graden Celsius. Om dat te realiseren moeten wij in Nederland flink aan de bak. Daarvoor zijn de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen om tafel gaan zitten. Elke sector levert de komende jaren een bijdrage aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Dus ook de mobiliteitssector.

De onderstaande infographic laat zien hoe de mobiliteitssector het totale mobiliteitssysteem wil veranderen om aan het akkoord van Parijs te voldoen. (tekst gaat verder onder de afbeelding)

Een infographic met de afspraken voor mobiliteit die gemaakt zijn tijdens het klimaatakkoord.

Zoals je ziet wordt het gebruik van elektrische auto’s gestimuleerd. De leasemarkt wordt daarbij expliciet genoemd. En als je bedenkt dat er in Nederland vanaf 2030 nog alleen elektrische personenauto’s nieuw te koop zijn en er 1,8 miljoen laadpunten zullen zijn, dan is overstappen op elektrisch leasen een logische keuze.

3. Duurzaam imago is goed voor de business

Bij de keuze met wie we zakendoen speelt het milieu en duurzaamheid een steeds grotere rol. Dat geldt zowel voor de consumentenmarkt als business to business. Bedrijven die het milieu een warm hart toedragen, bijvoorbeeld door het verminderen van hun CO2-uitstoot door de overstap op een duurzaam wagenpark, hebben een streepje voor.

Zo kom je bijvoorbeeld bij aanbestedingen, met een lagere CO2-uitstoot hoger op de CO2-prestatieladder. Hierdoor heb je een grotere kans op het binnenhalen van (aanbestedings)opdrachten. Maar ook potentiële werknemers wegen de milieuprestaties van bedrijven mee. Zo halen duurzamere bedrijven sneller, betere medewerkers binnen en scoren ze beter op medewerkerstevredenheid. En ook dat is goed voor de business.

4. Elektrische vloot betekent lagere bijtelling en vooralsnog geen motorrijtuigenbelasting en BPM

Medewerkers rijden graag elektrisch vanwege de gunstigere bijtelling. Hoewel die in de loop der jaren wel is gestegen, is die nog steeds lager: in 2022 16% over de eerste €35.000 van de aanschafprijs tegen 22% voor alle andere soorten auto’s (behalve waterstof). In 2023 wordt dat voordeel iets beperkt en geldt die 16% voor de eerste €30.000 van de aanschafprijs. Daarnaast zijn volledig elektrische auto’s vooralsnog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting en betaal je geen BPM (Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen).

5. Elektrisch leasen is financieel aantrekkelijk

Overstappen op een duurzaam wagenpark betekent dat het aandeel elektrische auto’s in je wagenpark stijgt. Dat heeft consequenties voor het budget van je zakelijke mobiliteit. Niet alleen zijn elektrische auto’s voorlopig nog duurder dan benzineauto’s en (plug-in) hybrides, je moet ook de laadinfrastructuur aanleggen.

Daar staat tegenover dat de kosten voor brandstof (elektriciteit), onderhoud en reparatie bij elektrische auto’s lager uitvallen. Bovendien profiteer je van verschillende belastingvoordelen (zie hierboven). Onder de streep valt de business case voor elektrisch leasen uiteindelijk gunstiger uit dan de lease van een benzineauto. Dit nog naast het milieuvoordeel van de veel lagere CO2-uitstoot.

Lees hier meer over de financiële gevolgen van een overstap op elektrisch rijden.

Meer weten over de overstap op een duurzaam wagenpark?

Wij hebbende afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met de advisering over duurzame zakelijke mobiliteit. Op onze website lees je daarom meer over de route naar een duurzaam wagenpark. Je kunt ook contact opnemen met het WagenPlan-team voor een gratis adviesgesprek.

Deel dit bericht:

Auteur: WagenPlan

Reacties