CO₂-registratieplicht voor bedrijven: Wat moet je weten?

10 oktober 2023
CO2 registratie - checklist

Vanaf 1 juli 2024 moeten bedrijven met meer dan 100 werknemers jaarlijks rapporteren over de CO₂-uitstoot van hun zakelijke en woon-werkverkeer. Hierbij hoef je niet zelf de uitstoot te berekenen, maar de gemaakte kilometers op de juiste wijze registreren op basis van vervoermiddel en brandstof. Deze registratieplicht is onderdeel van een groter pakket aan klimaatmaatregelen van het kabinet.

Waarom een CO₂-registratieplicht?

Het kabinet wil in 2030 een CO₂-reductie van tenminste 55% realiseren ten opzichte van 1990. Om dat doel te halen, is onder andere afgesproken dat de CO₂-uitstoot van zakelijke mobiliteit met 1,5 Megaton moet worden teruggedrongen. De CO₂-registratieplicht is een eerste stap om inzicht te krijgen in de huidige situatie en om bedrijven te stimuleren om maatregelen te nemen om de CO₂-uitstoot te verminderen. Deze verplichting is onderdeel van de normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit.

Wat moet er worden geregistreerd?

De CO₂-registratieplicht voor werkgevers houdt in dat je de volgende zaken moet registreren:

  •  Het aantal kilometers dat wordt gereden voor zakelijke doeleinden;
  • Het type vervoermiddel;
  • De brandstofsoort;
  • De registratieplicht geldt voor alle vormen van zakelijk vervoer, inclusief auto, openbaar vervoer, fiets en taxi. 

Wat zijn de gevolgen van de CO₂-registratieplicht?

De CO₂-registratieplicht kan verschillende gevolgen hebben voor bedrijven. Ten eerste leidt de verplichting tot inzage in de huidige situatie en tot het nemen van maatregelen om de CO₂-uitstoot te verminderen. Ten tweede kan het leiden tot een vergroening van het wagenpark van bedrijven. Een duurzaam wagenpark, een park toekomstbestendig. Ten derde kan het leiden tot hogere kosten voor bedrijven, bijvoorbeeld door de aanschaf van elektrische auto's of het aanbieden van thuiswerkmogelijkheden. Maar, het kan ook zo zijn dat kosten lager worden doordat er juist inzicht is.

CO₂-uitstoot verminderen is altijd een goed idee, zeker met het oog op de toekomst. Een duurzaam mobiliteitsbeleid kan je hierbij helpen. Wil je hier als werkgever meer over lezen? En een oplossing die het makkelijk voor je maakt? Hier vind je alle details over de verplichte CO₂-regeling én wat MobiPlan hierin voor je kan betekenen. 

Wat kan je doen om je voor te bereiden op de CO₂-registratieplicht?

Bedrijven die op 1 juli 2024 klaar willen zijn voor de CO₂-registratieplicht, kunnen het volgende doen:

  • Begin op tijd met het verzamelen van gegevens die nodig zijn om de gemaakte kilometers, het vervoermiddel en het soort brandstof van zakelijke en woon-werkverkeer inzichtelijk te krijgen;
  • Zorg ervoor dat je een systeem hebt om de gegevens te registreren en te rapporteren. Zo pak je het slim aan;
  • Neem maatregelen om de CO₂-uitstoot te verminderen;
  • Download onze gratis checklist.

Wil jij weten of jij op 1 juli 2024 klaar bent voor de CO₂-rapportage? Download dan onze gratis checklist. Goed voorbereid is het halve werk.

Checklist CO2-registratieplicht mobiel

 

Deel dit bericht:

Auteur: WagenPlan

Reacties