De 10 meest gestelde vragen over de CO₂-registratieverplichting

30 december 2023
De 10 meest gestelde vragen over de CO₂-registratieverplichting

Vanaf 1 juli 2024 moeten bedrijven met 100 of meer medewerkers de CO₂-uitstoot van de zakelijke- en woon-werkkilometers van hun medewerkers verplicht registreren. Wij merken dat werkgevers veel praktische vragen hebben over wat er nou precies van hen wordt verwacht.

In deze handreiking CO₂-registratie hebben we de 10 meestgestelde vragen over de CO₂-emissieregistratie opgenomen. Wil je meer weten over het hoe en waarom van de regeling en over wat je moet doen om eraan te voldoen? Kijk dan op de speciale pagina over de verplichte CO₂-registratie voor werkgevers op onze site.

Wil je weten welke gegevens je precies moet rapporteren en tips over hoe je de gegevens verzamelt, download dan de Handreiking gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het ministerie van I&W heeft dit zeer gedetailleerde document in overleg met werkgevers opgesteld om het aanleveren van de gegevens te vergemakkelijken.

Dit zijn de 10 meestgestelde vragen over de CO₂-registratieverplichting

1. Voor wie geldt de CO₂-registratieverplichting?

De CO₂-registratieverplichting geldt voor bedrijven met minimaal 100 medewerkers. Heeft jouw bedrijf deze drempel op 1 juli 2024 bereikt, dan moet je uiterlijk op 30 juni 2025 bij de Rijksdienst voor het Verkeer (RvO) rapporteren over de CO₂-emissie van al het zakelijk verkeer en woon-werkverkeer van je werknemers vanaf 1 juli 2024 tot het einde van dat jaar. 

2. Tellen uitzendkrachten en gedetacheerden mee als medewerker?

Nee, uitzendkrachten en gedetacheerde medewerkers worden niet beschouwd als werknemers van jouw organisatie. De Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit definieert een werknemer als iemand in dienst met een contract voor 20 of meer uur betaald werk per maand.

3. Kan CO₂-registratie via mijn salarisadministratiesysteem?

Een aantal salarisadministratiesystemen bieden de mogelijkheid om de CO₂-emissie van het persoonsgebonden zakelijke vervoer te registreren. Tenminste, zolang de overheid uitgaat van kengetallen met een gemiddelde CO₂-uitstoot van een bepaalde combinatie (bijvoorbeeld auto-benzine of auto-diesel).

De kans is echter groot dat in de toekomst meer gedetailleerd op kenteken geregistreerd moet worden. Hierdoor wordt de CO₂-registratieverplichting een stuk complexer. Gelukkig zijn er registratiesystemen die nu al automatisch op kenteken kunnen registreren dankzij een koppeling met de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

4. Moeten leaserijders met bijtelling een rittenregistratie bijhouden?

Nee, dat is (gelukkig) niet het geval. De overheid heeft bepaald dat jaarlijks 8900 kilometer forfaitair als privékilometers worden aangemerkt, de overige kilometers vallen onder woon- werkverkeer en zakelijke kilometers waarover gerapporteerd moet worden.

Let op: In de toekomst bestaat de kans dat de forfaitaire 8900 kilometer komt te vervallen en bedrijven de privékilometers en de zakelijke en woon-werkkilometers van hun medewerkers nauwkeurig moeten bijhouden. Om daar alvast op voorbereid te zijn, raden wij aan de CO₂-registratie nu al bij te houden in een toekomstbestendig registratiesysteem dat zakelijke en privékilometers automatisch uitsplitst.

5. Hoe wordt de CO₂-emissie per voertuig berekend?

Voor het gemak heeft de overheid de gemiddelde CO₂-uitstoot per type voertuig en brandstof bepaald. Binnen dezelfde combinatie (bijvoorbeeld auto-benzine of auto-diesel) wordt dus geen onderscheid gemaakt; het kengetal is de gemiddelde CO₂-uitstoot voor die combinatie. Op pagina 42 van de Handreiking gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit is per combinatie aangegeven hoeveel de gemiddelde CO₂-emissie per gereden kilometer bedraagt. Je kunt de handreiking downloaden op de site van de RVO.

Let op: De kans is groot dat registratie op basis van gemiddelden per voertuig-brandstofcombinatie in de toekomst wordt vervangen door een meer gedetailleerde berekening op basis van kenteken. Hierdoor wordt de CO₂-registratieverplichting een stuk complexer. Gelukkig bestaan er registratiesystemen die nu al automatisch op kenteken kunnen registreren.

6. Geldt de CO₂-registratieverplichting ook voor goederenvervoer?

Nee, de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit heeft alleen betrekking op personenvervoer. Werknemers die reizen in voertuigen met een grijs kenteken vallen buiten deze regeling.

7. Moet ik over al mijn vestigingen apart rapporteren?

Nee, als jouw organisatie meerdere vestigingen heeft met hetzelfde KvK-nummer, tel je de gegevens van al deze vestigingen bij elkaar op en voer je de gegevens gezamenlijk in.

8. Waarom is er geen norm voor individuele werknemers?

Werkgeversorganisaties hebben met de overheid afgesproken dat zij eerst de kans krijgen om gezamenlijk het doel - de vermindering van de CO₂-uitstoot met 1,5 megaton in 2030 - van dit besluit te bereiken. Lukt dit niet, dan wordt er een individuele, verplichte norm per bedrijf opgelegd.

9. Voldoet de dataverzameling voor deze rapportageverplichting aan de privacywetgeving in de AVG?

Ja, in de ingediende rapportages staan alleen gegevens van een contactpersoon van de indiener. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) slaat deze persoonsgegevens op volgens de regels van de AVG. Als je binnen jouw organisatie extra gegevens moet verzamelen, bijvoorbeeld over het woon-werkverkeer van je werknemers, heb je ook te maken met de AVG. De Omgevingswet is de basis voor het verzamelen van deze gegevens.

10. Hoe kan ik mijn werkgebonden personenmobiliteit verduurzamen?

Voor informatie over duurzame mobiliteit en regionale netwerken die werkgevers helpen om medewerkers slimmer en duurzamer te laten reizen, kun je terecht op de website ZoWerktHet.nl. De rapportage die je van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontvangt na het indienen van je gegevens verwijst ook naar deze website.

Tip: Onze mobiliteitsadviseurs hebben al jarenlang ervaring met het adviseren over verduurzaming van werkgebonden personenmobiliteit bij onze klanten. Zij werken daarbij met MobiPlan, onze alles-in-een mobiliteitsoplossing die alle vervoersvormen ondersteunt. En bovendien de administratieve afhandeling vrijwel volledig automatiseert.

Wil je meer informatie over de CO₂-registratieverplichting of over de verduurzaming van je zakelijke mobiliteit? Neem dan contact op met een van onze mobiliteitsadviseurs via +31 55 579 8223 of stuur een mail naar gertjanvanhassel@wagenplan.nl. Hij helpt je graag op weg!

 

Deel dit bericht:

Auteur: WagenPlan

Reacties