Waarom CO₂-registratie voor bedrijven vanaf 2024 verplicht is

13 maart 2023
Waarom CO₂-registratie voor bedrijven vanaf 2024 verplicht is

Op 1 juli 2024 treedt de nieuwe omgevingswet in werking. Onderdeel van die wet is de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobilteit. Die regeling verplicht elk bedrijf met meer dan 100 werknemers de CO₂-uitstoot van al het zakelijk en woon-werkverkeer te registreren.

Waar komt deze CO₂-registratieplicht vandaan?

Deze regeling komt voort uit het klimaatakkoord van 2019. Daarin staan de maatregelen waarmee de CO₂-uitstoot in ons land in 2030 met 49% gedaald moet zijn ten opzichte van 1990. In het coalitieakkoord van december 2021 is dat Klimaatdoel zelfs nog verder verscherpt naar 55% CO₂-reductie in 2030. Een van de maatregelen die daaraan moet bijdragen is een CO₂-quotum voor werkgebonden personenmobiliteit voor bedrijven.

Wat is het doel van het CO₂-quotum en de registratie?

Werkgebonden personenmobiliteit veroorzaakt 45% van alle aan mobiliteit gerelateerde CO₂-uitstoot in Nederland. De regering wil daarom dat alle uitstoot door zakelijk en woon-werkverkeer in 2030 met 1 megaton CO₂ is teruggedrongen ten opzichte van 2022. Om inzicht te krijgen in de voortgang van de reductie is er de CO₂-registratieplicht.

Wat betekent de CO₂-registratieplicht voor jou?

Heeft je bedrijf meer dan 100 medewerkers? Dan krijg je te maken met deze nieuwe regelgeving. Je moet vanaf het nieuwe jaar de CO₂-uitstoot van al het zakelijk en woon-werkverkeer te registreren. Het gaat daarbij om reizen waarvoor je werknemers een financiële vergoeding krijgen of waarvoor je een voertuig of vervoersbewijs aan je werknemers ter beschikking stelt. De gegevens dien je jaarlijks voor 30 april in bij een loket van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Meer informatie over de CO₂-registratie en MobiPlan

De CO₂-registratieplicht brengt dus volop administratieve uitdagingen met zich mee. MobiPlan biedt daar oplossingen voor:

  • Je complete administratie van zakelijke mobiliteit vindt plaats in de applicatie.
  • Reizen van je werknemers zijn eenvoudig te categoriseren naar woon-werk, zakelijk en privé.
  • Reisgegevens invoeren kan zowel handmatig als automatisch via GPS.

Wil je daar meer over weten? Neem dan contact op met een van onze mobiliteitsadviseurs voor een vrijblijvend adviesgesprek via info@wagenplan.nl of (055) 579 84 44.

Deel dit bericht:

Auteur: WagenPlan

Reacties