CO₂-uitstoot verminderen. Een vooruitblik op de CO2-registratieverplichting tot 2027

2 januari 2024
CO2-registratieverwachting tm 2027

Na twee keer uitstel treedt de verplichting om de CO₂-uitstoot van de werkgebonden personenmobiliteit te registreren, per 1 juli 2024 in werking. Het uiteindelijke doel is CO₂-uitstoot van zakelijke en woon-werkkilometers drastisch te verminderen. De afgelopen tijd hebben we de ontwikkelingen op de voet gevolgd. In deze blog kijken we vooruit en gaan we in op de gevolgen van de verplichte CO₂-emissieregistratie voor nu en de komende jaren. 

2024: CO₂-emissieregistratie verplicht

Zoals gezegd treedt de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit per 1 juli 2024 in werking. Dit betekent dat bedrijven met 100 of meer medewerkers vanaf dat moment de CO₂-uitstoot moeten registreren van het woon- werkverkeer en de zakelijke reizen van hun werknemers.

Waarom nu beginnen met de CO₂-registratie van je medewerkers een goed idee is

Hoewel de registratie pas medio juli 2024 verplicht is, is het goed om nu al te beginnen met het registreren en verminderen van de CO₂-uitstoot als gevolg van de zakelijke en woon- werkkilometers van je medewerkers. Een aantal redenen:

  • CO₂-emissieregistratie is een behoorlijke klus, het is daarom goed om nu al ervaring op te doen met de registratie.
  • Klimaatverandering raakt ons allemaal, iedereen moet een steentje bijdragen om de CO₂-uitstoot te verminderen. Dat begint met weten wat je zelf uitstoot.
  • Registreren en beperken van de CO₂-uitstoot is goed voor het imago van jouw bedrijf en kan onder meer bij aanbestedingen voordelig uitpakken.

2025: indienen CO₂-emissierapportage

Uiterlijk 30 juni 2025 moeten bedrijven hun CO₂-emissieregistratie over de tweede helft van 2024 indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Mocht je de eerste helft van 2024 al begonnen zijn met het registreren, dan kun je die gegevens ook indienen. Naar aanleiding van de ingediende gegevens ontvangen bedrijven een rapportage van de RVO. Hierin wordt onder andere verwezen naar de website Zo-WerktHet.nl met tips en aanwijzingen om werkgebonden personenmobiliteit te verduurzamen en de CO2-uitstoot te verminderen. 

Is jouw bedrijf klaar voor de CO₂-registratieplicht? Download onze gratis checklist en ontdek of je nog iets moet doen.

2026: evaluatie collectief CO2-emissieplafond

Het doel van de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit is om de CO₂-uitstoot in 2030 met 1,5 megaton te verminderen. Om dat te realiseren geldt tot 2026 een vrijwillig, collectief emissieplafond. Dat plafond wordt ieder jaar iets verlaagd om de 1,5 megaton CO₂-reductie in 2030 te halen.

In 2026 gaat de overheid onderzoeken of de totale CO₂-uitstoot met de geldende collectieve afspraken onder het vastgestelde emissieplafond ligt. Is dat het geval, dan worden er nieuwe collectieve afspraken met het bedrijfsleven gemaakt voor de periode tot 2030.

Handreiking CO₂-registratie voor werkgevers

Wil je precies weten welke gegevens je jaarlijks moet verzamelen en aanleveren? Raadpleeg dan de Handreiking gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit die je op de site van de RVO kunt downloaden. Het ministerie van I&W heeft dit zeer gedetailleerde document in overleg met werkgevers opgesteld om het aanleveren van de gegevens te vergemakkelijken.

2027: eventueel invoering individueel emissieplafond

Blijkt uit het in 2026 door de overheid uitgevoerde onderzoek dat er onvoldoende voortgang is geboekt en ligt de CO₂-uitstoot boven het afgesproken collectieve emissieplafond, dan volgt in 2027 een verplichte norm voor individuele werkgevers. Kortom, reden genoeg om nu aan de slag te gaan met het registreren én verminderen van de CO₂-uitstoot van de werkgebonden personenmobiliteit van je medewerkers.

Het is overigens de vraag of het bij het gestelde doel van 1,5 megaton CO₂-reductie blijft. In eerste instantie was 1 megaton CO₂-emissiereductie afgesproken, wie zegt dat de overheid haar ambities in de nabije toekomst niet bijstelt naar 2 of 2,5 megaton? Gezien de alarmerende berichten over de snel stijgende temperatuur op aarde behoort dat zeker tot de mogelijkheden. Bedrijven die hun zaakjes nu op orde hebben, zijn beter voorbereid op een eventuele aanscherping van de CO₂-emissienorm.

Ervaring opdoen met de CO₂-registratie van medewerkers is sowieso een goed plan. Op dit moment gaat de overheid nog uit van de gemiddelde uitstoot per vervoersmiddel. Zo staat een benzineauto voor 139 g CO₂/km in de boeken en een diesel voor 154 g CO₂/km (zie p. 42 van de Handreiking gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit). Veel (salaris)administratiesystemen kunnen dit nog wel verwerken. Maar de kans is groot dat er straks op kenteken gerapporteerd moet worden. Dat maakt de rapportage een stuk complexer, je administratiesysteem moet daar wel op zijn berekend.

Een toekomstbestendig mobiliteitsregistratiesysteem

Er zijn toekomstbestendige mobiliteitsregistratiesystemen die CO₂-rapportage op kenteken - al dan niet automatisch – nu al kunnen verwerken. Zoals bijvoorbeeld MobiPlan, onze alles-in-een mobiliteitsoplossing. Hierin kunnen medewerkers al hun zakelijke en woon-werkkilometers eenvoudig bijhouden en wordt door een koppeling met de RDW ook direct op kenteken de exacte CO₂-uitstoot berekend en geregistreerd.

CO₂-uitstoot registeren én verminderen? Wij helpen je graag verder!

De CO₂-emissieregistratie via MobiPlan is een goed hulpmiddel om inzicht te krijgen in de CO₂-uitstoot van de woon-werkkilometers en zakelijke ritten van je medewerkers. Maar MobiPlan kan ook helpen de CO₂-uitstoot te beperken, bijvoorbeeld door medewerkers eenvoudig toegang te bieden tot alternatieve vervoersmiddelen zoals bijvoorbeeld pool- en deelauto’s, alle vormen van openbaar vervoer, lease- en deelfietsen en e-scooters.

Weten hoe dat werkt of wil je meer informatie over de CO₂-emissieregistratie? Neem dan contact op met een van onze mobiliteitsadviseurs via 055 579 8444 of stuur een mail naar info@wagenplan.nl. Wij helpen je graag op weg! 

 

Deel dit bericht:

Auteur: WagenPlan

Reacties