ICSadviseurs stapt over op 100% elektrisch leasen. Practice what you preach!

1 oktober 2020
ICSadviseurs stapt over op 100% elektrisch leasen. Practice what you preach!

Voor ICSadviseurs, huisvestingsadviseurs op het gebied van zorg, onderwijs, sport en welzijn, is duurzaamheid een integraal onderdeel bij de advisering van haar klanten. ‘Innovatief en duurzaam’ is ook een van de 5 kernprincipes van de bedrijfsfilosofie. Reden genoeg om de CO2-uitstoot van het wagenpark rigoureus aan te pakken: het hele bedrijf stapt over op 100% elektrisch rijden. Jan Remijnse, een van de partners van het bedrijf, vertelt er meer over.

We zijn aangesloten bij de Dutch Green Building Counsel die streeft naar een duurzame gebouwde omgeving zonder CO2-uitstoot en hebben de Malieveldverklaring Emissievrij ontwerpen, ontwikkelen en bouwen ondertekend. Afgelopen september is daar de Paris Proof Commitment bijgekomen, waarmee we samen met tientallen andere marktpartijen aan Nederland en de rest van de wereld laten zien dat we als Nederlandse bouw- en vastgoedsector de Parijse klimaatdoelstellingen serieus nemen en ambitieus zijn. Dat schept vanzelfsprekend verplichtingen voor je eigen organisatie, de overstap op 100% elektrisch is dan ook een hele logische keuze.

Staan alle collega’s achter de overstap naar elektrisch leasen?

Voor we definitief besloten over te stappen, hebben we eerst overlegd met de ondernemingsraad. Deze heeft weliswaar geen formeel instemmingsrecht, maar is wel belangrijk om mee te krijgen. Vervolgens hebben we de bereidheid onder de collega’s gepeild. Het gros vond het prima, een paar twijfelden en een enkeling zag de overstap niet zitten. In het laatste geval ging het eigenlijk altijd over het privégebruik van de auto. Zo zijn er bijvoorbeeld nog geen elektrische auto’s met meer dan 5 volwaardige zitplaatsen, waardoor je een probleem hebt als je met meer dan 3 kinderen op vakantie gaat. Ook de extra reistijd door het laden vinden sommige mensen een probleem tijdens de vakantie.

De overstap naar elektrisch leasen, hoe hebben jullie dat geregeld rekening houdend met de verschillende voorkeuren?

In principe krijgt iedereen die nu toe is aan een nieuwe leaseauto een elektrische auto. Collega’s die geen elektrische auto willen en wel toe zijn aan een nieuwe auto, krijgen de auto van een collega doorgeschoven die zijn of haar leasecontract nog niet heeft uitgediend maar wel graag op elektrisch wil overstappen. Maar dat is eigenlijk alleen in het begin van de overstap een paar keer voorgekomen. Als het privégebruik echt problemen oplevert, passen we maatwerk toe. We leasen dan bijvoorbeeld een jong gebruikte 7-zits auto voor een periode van 1 à 2 jaar. Bij voorkeur een plug-in hybride. De verwachting is dat binnen dat termijn ook grote 7-zits elektrische auto’s op de markt komen.

Met deze aanpak bestaat ons wagenpark begin volgend jaar uit zo’n 38 volledig elektrische auto’s, 10 wat oudere plug-in hybrides en ongeveer 5 benzineauto’s. Daarmee is 80% van onze kilometers elektrisch. Dat is verhoudingsgewijs best veel en komt mede doordat onze plug-in hybriderijders echt hun best doen om zoveel mogelijk elektrisch te rijden. Daarvoor hebben we geen bepalingen over het maximale gemiddelde verbruik voor plug-in hybrides in de leaseregeling hoeven opnemen, het is eerder een sport om zoveel mogelijk elektrische kilometers te rijden.

Jullie adviseurs rijden tot wel 70.000 kilometer per jaar, kan dat wel elektrisch?

Ja, dat kan heel goed. Er zijn inmiddels genoeg elektrische auto’s met een actieradius van rond de 300 tot 400 kilometer. Dat is ruim voldoende voor onze adviseurs die gemiddeld zo’n 30.000 kilometer per jaar rijden met uitschieters naar 70.000 kilometer. We zitten verspreid over Nederland in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Zwolle waardoor je voor je werk nooit verder dan 150 kilometer hoeft te rijden. Daarnaast hebben we voldoende laadpalen op kantoor en krijgt iedereen een laadpaal thuis. Dat regelen we via Laadkompas en kost ongeveer 1500 euro per paal. De laadpaal is in bruikleen. Gaat een medewerker weg, dan halen we die paal gewoon weer op.

Hebben jullie je leaseregeling moeten aanpassen voor de overstap op elektrisch?

Zeker, en dat had behoorlijk wat voeten in de aarde. Net als onze oude leaseregeling kent onze elektrische leaseregeling 4 categorieën waarvan vooral de laagste categorie problemen opleverde. De actieradius van de elektrische auto’s in die prijsklasse is te klein voor onze medewerkers. Dat hebben we uiteindelijk opgelost door de werkgeversvergoeding te verhogen met 14%. Daarmee wordt bijvoorbeeld de KIA e-Niro met een actieradius van zo’n 370 kilometer bereikbaar. Medewerkers die in deze categorie vallen, rijden dus een duurdere auto dan voor de overstap, zonder dat ze dat zelf in hun portemonnee voelen.

Welke gevolgen heeft de overstap op de totale kosten van jullie zakelijke mobiliteit?

Toen we twee jaar geleden met dit plan aanklopten bij WagenPlan waren ze blij verrast. Niet veel bedrijven durven deze keuze te maken, er is nog veel koudwatervrees. Ook wij weten niet precies wat het qua kosten betekent, daarvoor zijn we te kort bezig. Maar ik verwacht dat het hogere leasebedrag wordt gecompenseerd door de lagere brandstofkosten waardoor onze totale mobiliteitskosten in eerste instantie waarschijnlijk ongeveer gelijk zijn en op termijn, door de steeds strenge milieueisen, zelfs lager zullen uitvallen.

Hoe heeft WagenPlan jullie geholpen bij de overstap op elektrisch leasen?

Naast de service die ze normaal gesproken leveren, zijn ze ons tegemoet gekomen met normoffertes. Waar we namelijk in eerste instantie tegenaan liepen, waren de fluctuaties van de leaseoffertes. Omdat wij onze leaseregeling heel scherp hebben geschreven, betekent een vijftig euro hoger leasebedrag al snel dat een auto in een hogere leasecategorie valt. Zo kon een leaserijder de ene maand bijvoorbeeld wel in een Tesla rijden, terwijl dat de volgende maand niet meer mogelijk was. Om onze medewerkers tegemoet te komen en meer zekerheid te bieden is WagenPlan gaan werken met normoffertes met vaste leasebedragen die tot het eind van het jaar gelden. Heel prettig, ook voor ons als werkgever gezien de 14 procent hogere werkgeversbijdrage die wij al betalen voor auto’s in de laagste leasecategorie.

Levert de overstap op 100% elektrisch leasen voordelen op bij aanbestedingen?

Ik heb nog niet gemerkt dat wij bij aanbestedingen een streepje voor hebben vanwege elektrisch rijden. Tijdens presentaties merk ik wel dat mensen erin zijn geïnteresseerd, maar dat de kennis nog ontbreekt. Als wij een aanbesteding regelen voor een klant, kijken we er vanzelfsprekend wel naar. We hebben niet voor niets de Malieveldverklaring Emissievrij ontwerpen, ontwikkelen en bouwen ondertekend. Ook zullen de eisen ten aanzien van duurzaamheid in de toekomst snel toenemen. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om daar nu al rekening mee te houden.

Wanneer denk je dat iedereen bij ICS Adviseurs over is op 100% elektrische auto’s?

Ik denk dat al onze adviseurs over een jaar of twee in een 100% elektrische auto rijden. Tenminste, als de levertijden niet nog verder oplopen. Bovendien zijn we met WagenPlan in gesprek om te kijken of we op een aantrekkelijke manier een aantal lopende leasecontracten kunnen opzeggen om nog dit jaar op elektrisch te kunnen overstappen.

New call-to-action

Deel dit bericht:

Auteur: WagenPlan

Reacties