WagenPlan compenseert ook CO₂-uitstoot van zakelijke leasevloot in 2022

7 april 2023
Bestelbus voor windmolens

Net als in voorgaande jaren compenseerden wij in 2022 de volledige CO₂-uitstoot van al onze zakelijke leaserijders. De ruim 12.000 ton uitstoot van het afgelopen jaar compenseerden we door te investeren in een windmolenproject in India.

Compensatie sinds 2007

We zijn in 2007 gestart met de jaarlijkse compensatie van de volledige CO₂-uitstoot van zakelijke leasevloot. In totaal zijn er zo al tienduizenden tonnen CO₂ gecompenseerd. Het is mooi om te zien dat steeds meer leasemaatschappijen ons voorbeeld volgen. Samen kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de CO₂-uitstoot.

Voorkomen, beperken, compenseren

De kosteloze compensatie van de CO₂-uitstoot is de laatste stap binnen ons CO₂-beleid.

Bij WagenPlan overleggen we als eerste met de klant over hoe CO₂-uitstoot te voorkomen is, bijvoorbeeld door elektrisch lease te stimuleren.

Om de uitstoot zoveel mogelijk beperken, bieden wij onze klanten MobiPlan. MobiPlan is één loket waarmee ze toegang hebben tot alle vormen van zakelijk vervoer. Zo kunnen ze bewuster reizen door te kiezen voor de trein, bus, tram, lease- of OV-fiets, elektrische scooters en deelauto’s.

Hoe we compenseren

We compenseerden door verhandelbare CO2-credits via Climex aan te kopen. In 2022 viel de keuze op het windmolenproject in India. Zonder dit soort initiatieven was er waarschijnlijk voor een kolencentrale gekozen om aan de stijgende energievraag te voldoen.

Compensatiecertificaat

Klanten kunnen bij ons een certificaat aanvragen als bewijs van volledige CO2-compensatie voor hun wagenpark.

Deel dit bericht:

Auteur: WagenPlan

Reacties